React là gì? Chia sẻ khóa học React Native

Dịch vụ tài khoản premium

Thời đại ngày nay, thế giới không thể sống thiếu các ứng dụng web và di động. Mọi thứ đều được số hóa, từ đặt xe taxi, đặt đồ ăn đến giao dịch ngân hàng với sự hỗ trợ của một trong những thư viện frontend mạnh mẽ là React.

React là gì?

React là gì? Và nó hoạt động như thế nào?
https://reactjs.org/

React là một thư viện phát triển giao diện người dùng dựa trên JavaScript . Facebook và một cộng đồng nhà phát triển mã nguồn mở điều hành nó. Mặc dù React là một thư viện chứ không phải là một ngôn ngữ, nó được sử dụng rộng rãi trong phát triển web. Thư viện lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 5 năm 2013 và hiện là một trong những thư viện giao diện người dùng được sử dụng phổ biến nhất để phát triển web.

React cung cấp nhiều phần mở rộng khác nhau để hỗ trợ toàn bộ kiến ​​trúc ứng dụng, chẳng hạn như Flux và React Native, ngoài giao diện người dùng đơn thuần.

Tại sao React ngày càng phổ biến?

Sự phổ biến của React ngày nay đã lu mờ tất cả các framework phát triển front-end khác. Đây là lý do tại sao:

 • Dễ dàng tạo các ứng dụng động: React giúp tạo các ứng dụng web động dễ dàng hơn vì nó yêu cầu ít mã hóa hơn và cung cấp nhiều chức năng hơn, trái ngược với JavaScript, nơi mà việc viết mã thường trở nên phức tạp rất nhanh.
 • Cải thiện hiệu suất: React sử dụng Virtual DOM, do đó tạo các ứng dụng web nhanh hơn. Virtual DOM so sánh trạng thái trước đó của các thành phần và chỉ cập nhật các mục trong DOM thực đã được thay đổi, thay vì cập nhật lại tất cả các thành phần như các ứng dụng web thông thường. 
 • Các thành phần có thể tái sử dụng: Các thành phần là khối xây dựng của bất kỳ ứng dụng React nào và một ứng dụng đơn lẻ thường bao gồm nhiều thành phần. Các thành phần này có logic và điều khiển của chúng, và chúng có thể được sử dụng lại trong toàn bộ ứng dụng, do đó làm giảm đáng kể thời gian phát triển của ứng dụng.
 • Luồng dữ liệu một chiều: React tuân theo luồng dữ liệu một chiều. Điều này có nghĩa là khi thiết kế một ứng dụng React, các nhà phát triển thường lồng các thành phần con vào bên trong các thành phần mẹ. Vì dữ liệu chảy theo một hướng nên việc gỡ lỗi trở nên dễ dàng hơn và biết được vị trí xảy ra sự cố trong ứng dụng tại thời điểm được đề cập.
 • Đường cong học tập nhỏ: React rất dễ học, vì nó chủ yếu kết hợp các khái niệm HTML và JavaScript cơ bản với một số bổ sung có lợi. Tuy nhiên, như trường hợp của các công cụ và khuôn khổ khác, bạn phải dành một chút thời gian để hiểu đúng về thư viện của React.
 • Nó có thể được sử dụng để phát triển cả ứng dụng web và ứng dụng di động: Chúng ta đã biết rằng React được sử dụng để phát triển các ứng dụng web , nhưng đó không phải là tất cả những gì nó có thể làm. Có một framework tên là React Native, có nguồn gốc từ chính React, cực kỳ phổ biến và được sử dụng để tạo các ứng dụng di động đẹp mắt. Vì vậy, trong thực tế, React có thể được sử dụng để tạo cả ứng dụng web và ứng dụng di động.
 • Các công cụ chuyên dụng để gỡ lỗi dễ dàng: Facebook đã phát hành một tiện ích mở rộng của Chrome có thể được sử dụng để gỡ lỗi các ứng dụng React. Điều này làm cho quá trình gỡ lỗi các ứng dụng web React nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Những lý do trên không chỉ chứng minh sự phổ biến của thư viện React và tại sao nó đang được một số lượng lớn các tổ chức và doanh nghiệp áp dụng. Bây giờ chúng ta hãy tự làm quen với các tính năng của React.

Các thành phần trong React

Các thành phần là các khối xây dựng bao gồm một ứng dụng React đại diện cho một phần của giao diện người dùng.

React tách giao diện người dùng thành nhiều thành phần, giúp việc gỡ lỗi trở nên dễ tiếp cận hơn và mỗi thành phần có một bộ thuộc tính và chức năng riêng.

Dưới đây là một số tính năng của Thành phần – 

 • Khả năng tái sử dụng – Một thành phần được sử dụng trong một khu vực của ứng dụng có thể được sử dụng lại trong một khu vực khác. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình phát triển.
 • Các thành phần lồng nhau – Một thành phần có thể chứa một số thành phần khác.
 • Phương thức kết xuất – Ở dạng tối thiểu, một thành phần phải xác định một phương thức kết xuất chỉ định cách thành phần kết xuất với DOM.
 • Thuộc tính vượt qua – Một thành phần cũng có thể nhận được đạo cụ. Đây là các thuộc tính được cha của nó truyền vào để chỉ định các giá trị.

Khóa học React native 

Dưới đây mình sẽ cập nhật chia sẻ link đăng ký miễn phí (có giới hạn thời gian chia sẻ miễn phí theo quy định của các nền tảng cung cấp khóa học) các Khóa học React native hay được tổng hợp từ nhiều nguồn như Udemy, Udacity, Codecademy, edX, Coursera

React – Learn React with Hooks by creating a Roguelike game

Covers React, Hooks, Node.js, ES6, Classes, Arrays, Objects, Functions and more. Source: udemy.com

Learn React with Hooks by creating a Roguelike game
Learn React with Hooks by creating a Roguelike game free source: udemy.com

Master React Redux via Real world analogy & Building Project

Learn React Redux in the most simple way through real world example and hands-on project based approach. Source: udemy.com

3 hours on-demand video
1 article
Full lifetime access

Master React Redux via Real world analogy & Building Project
Udemy – Master React Redux via Real world analogy & Building Project free

Những gì bạn sẽ học

 • Bạn sẽ học những kiến ​​thức cơ bản về ReactJS và phát triển thành phần
 • Bạn sẽ học về quản lý trạng thái Redux
 • Bạn sẽ tìm hiểu về các móc React khác nhau
 • Bạn sẽ học kỹ năng gỡ lỗi, phát hiện vấn đề và khắc phục chúng
 • Bạn sẽ học mọi thứ với các ví dụ trong thế giới thực và cách tiếp cận dựa trên thực hành
 • Bạn sẽ học các khái niệm ES6 quan trọng

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 1000 đăng ký đầu tiên) mời bạn xem ở link sau, (nếu bạn cần hãy nhanh tay đăng ký trước ưu đãi miễn phí này hết hạn nhé):

https://www.udemy.com/course/master-react-redux-via-real-world-analogy-building-project/?couponCode=77C61504CAE7CC8C2A48

ReactJs CSS3 Flexbox Media Queries Bootstrap with 4 Projects

Zero to Hero in CSS3, FlexBox, ReactJs, Fontawesome, Google fonts & Bootstrap5 by developing 4 real world projects. Source: udemy.com 

ReactJs CSS3 Flexbox Media Queries Bootstrap with 4 Projects
ReactJs CSS3 Flexbox Media Queries Bootstrap with 4 Projects courses (Free)

 

Nội dung chính của khóa học:

 • Bạn sẽ học về thiết kế và phát triển web Responsive.
 • Bạn sẽ học tất cả các khái niệm về Flexbox và cách sử dụng chúng
 • Bạn sẽ học các khái niệm về  Media Queries và cách sử dụng chúng
 • Bạn sẽ học CSS Grid và cách sử dụng CSS Grid để thiết kế web Responsive.
 • Bạn sẽ học cách sử dụng HTML và CSS3
 • Bạn sẽ học những kiến ​​thức cơ bản về Git và Github
 • Bạn sẽ học cách sử dụng trình soạn thảo Mã Visual Studio và tiện ích mở rộng liên quan
 • Bạn sẽ tìm hiểu về React JS: tạo giao diện người dùng bằng cách sử dụng các thành phần có thể tái sử dụng
 • Bạn sẽ tìm hiểu về định tuyến tĩnh và động trong React JS

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 300 slot đăng ký đầu tiên) mời bạn xem ở link sau, (nếu bạn cần hãy nhanh tay đăng ký nhé trước ưu đãi miễn phí này hết hạn).

https://www.udemy.com/course/practical-css3-flexbox-media-queries-reactjs-mastery/?couponCode=C323BE3891FAD002C719

Master HTML5 Bootstrap5 & ReactJs From Scratch

Learn to develop any website using ReactJs and Bootstrap 5. Source: udemy.com

Master HTML5 Bootstrap5 & ReactJs From Scratch free
Master HTML5 Bootstrap5 & ReactJs From Scratch

 

3 hours on-demand video
Full lifetime access

Cập nhật ngày 4.9.2022

“What you’ll learn

 • You will learn about Installation and Setup of local environment
 • You will learn everything about Bootstrap 5 and how to use different Bootstrap css classes
 • You will learn about ReactJs and its concepts and how to use Bootstrap 5 with ReactJs
 • You will learn to create a fully functional website using Bootstrap5 with ReactJs
 • You will learn to use Google Fonts and Font Awesome Icons
 • You will learn about HTML and CSS” Source: udemy.com 

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 200 slot đăng ký đầu tiên) mời bạn xem ở link sau, (nếu bạn cần hãy nhanh tay đăng ký nhé trước ưu đãi miễn phí này hết hạn).

https://www.udemy.com/course/master-html5-bootstrap5-reactjs-from-scratch/?couponCode=CE313999E0F100A919BD

Master HTML5 CSS3 Bootstrap5 by building Responsive Website

Develop responsive websites with HTML CSS3 and Bootstrap5. Source: udemy.com

Master HTML5 CSS3 Bootstrap5 by building Responsive Website
Master HTML5 CSS3 Bootstrap5 by building Responsive Website

 

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 200 slot đăng ký đầu tiên) mời bạn xem ở link sau, (nếu bạn cần hãy nhanh tay đăng ký nhé trước ưu đãi miễn phí này hết hạn).

https://www.udemy.com/course/master-html5-css3-bootstrap5-by-building-responsive-website/?couponCode=2A6734E27C1C0EA4B28E

5/5 - (1 bình chọn)

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Cách đăng ký tài khoản premium miễn phíChi tiết
Share via
Copy link