Điều khoản sử dụng và Chính sách riêng tư

1. Tuân thủ Điều khoản sử dụng
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng bất kỳ thông tin/dịch vụ nào trên Blog Chiasepremium.

Bằng việc sử dụng bất kỳ thông tin/dịch vụ nào của Chiasepremium.com, tức là bạn đã chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc tuân thủ các điều khoản sử dụng được mô tả tại trang này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản sử dụng và Chính sách riêng tư nào của Chiasepremium.com vui lòng chấm dứt ngay việc truy cập và sử dụng Chiasepremium.com.

2. Truy cập Chiasepremium.com
Chiasepremium.com bảo lưu quyền thay đổi, chấm dứt bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào, vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Chiasepremium.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định.

Bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho Chiasepremium.com là chính xác, đầy đủ, cập nhật và là thông tin của chính cá nhân bạn. Bạn chịu trách nhiệm với tính xác thực của các thông tin bạn cung cấp cho Chiasepremium khi bạn sử dụng dịch vụ/thông tin từ Chiasepremium.

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho Chiasepremium.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Chiasepremium.com.

Khi bạn sử dụng thông tin do Chiasepremium cung cấp, bạn đảm bảo rằng chỉ dùng cho mục đích cá nhân, không phân phối, chia sẻ, mua/bán với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin được Chiasepremium cung cấp cho riêng bạn. Chiasepremium không chịu trách nhiệm khi thông tin này rò rỉ.

3. Quyền sở hữu trí tuệ
Bạn không được sao chép nguyên trạng, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, tái xuất bản bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên trang web Chiasepremium.com.

4. Thương hiệu
Bạn không được sử dụng thương hiệu Chiasepremium.com, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba xuất hiện trên Chiasepremium.com không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên hệ nào của Chiasepremium.com với bên thứ ba đó.

5. Hành vi bị nghiêm cấm
Bạn chỉ được sử dụng các thông tin/dịch vụ của Chiasepremium.com cho các mục đích hợp pháp, phù hợp với các điều khoản sử dụng và nghiêm cấm việc sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật. Bạn tự chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc sử dụng của mình.

6. Đóng góp của thành viên
Các dịch vụ Chiasepremium.com có thể chứa bảng tin, các liên kết trang web cá nhân hoặc cấu hình, tin nhắn và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Thông tin chia sẻ bởi người dùng”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của người dùng”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Chiasepremium.com.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Chiasepremium.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ Thông tin chia sẻ bởi người dùng nào trên các Dịch vụ của Chiasepremium.com, bạn cấp cho Chiasepremium.com quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các Thông tin chia sẻ bởi người dùng cho Chiasepremium.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Chiasepremium.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành
Chiasepremium.com có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ Thông tin chia sẻ bởi người dùng nào, thực hiện các sửa đổi mà Chiasepremium.com cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của dịch vụ Chiasepremium.com cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Chiasepremium.com không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Chiasepremium.com, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng tải.

Theo đó, Chiasepremium.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Chiasepremium.com không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Chiasepremium.com.

8. Tiêu chuẩn nội dung
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các Thông tin chia sẻ bởi người dùng. Nội dung Thông tin chia sẻ bởi người dùng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền
Chiasepremium.com coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Chiasepremium.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này bằng cách gửi thông báo cho Chiasepremium.com qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác được đăng tải trên blog Chiasepremium.com.

10. Dựa vào thông tin cung cấp
Các thông tin trong các bài viết được đăng trên Blog Chiasepremium, trên Fanpage Facebook hoặc thông qua Dịch vụ của Chiasepremium.com được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Chiasepremium.com có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ.

Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web Chiasepremium.com có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và Chiasepremium.com không có nghĩa vụ phải thông báo các thông tin cập nhật như vậy.

Thông tin được cung cấp trên Chiasepremium.com cho mục đích thông tin chung. Chiasepremium từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Chiasepremium.com; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Chiasepremium.com.

11. Từ chối các bảo đảm
Bạn hiểu rằng Chiasepremium.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý
Trong bất cứ trường hợp nào, Chiasepremium.com không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những thông tin/dịch vụ của Chiasepremium.com.

Trân trọng.

ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link