Khoá học Nghiên cứu thị trường cho quyết định kinh doanh

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Chia sẻ link đăng ký ưu đãi miễn phí vĩnh viễn một khoá học rất hay về Nghiên cứu thị trường, Phân tích chiến lược cạnh tranh từ Udemy.com

→ Xem thêm: Khóa học kiếm tiền online mới nhất 2023 (share)

Nghiên cứu thị trường là gì?

Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập, phân tích và đánh giá thông tin về một thị trường cụ thể, bao gồm thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố môi trường kinh doanh khác. Nghiên cứu thị trường đóng vai trò quan trọng trong quyết định kinh doanh vì nó cung cấp thông tin cần thiết để hiểu sâu hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, cũng như cơ hội và thách thức trong thị trường.

Dưới đây là các bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu thị trường để hỗ trợ quyết định kinh doanh:

1. Xác định Mục tiêu Nghiên cứu:

 • Nắm rõ mục tiêu của nghiên cứu: Xác định liệu bạn đang nghiên cứu để tìm hiểu về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, hay xu hướng thị trường.

2. Thu thập Dữ liệu:

 • Nghiên cứu Thư mục và Trực tiếp: Sử dụng tài liệu thị trường có sẵn và tiến hành cuộc khảo sát, phỏng vấn trực tiếp để thu thập dữ liệu từ khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
 • Dữ liệu Thống kê: Sử dụng dữ liệu thống kê từ các nguồn như cơ quan thống kê, tổ chức nghiên cứu thị trường.

3. Phân tích và Đánh giá:

 • Phân tích Đối thủ cạnh tranh: Đánh giá sản phẩm/dịch vụ của đối thủ, chiến lược tiếp thị và điểm mạnh/yếu điểm của họ.
 • Phân đoạn Thị trường: Xác định các đối tượng khách hàng tiềm năng và nhóm chúng thành các phân khúc thị trường.
 • Xác định Xu hướng: Nhận biết xu hướng thị trường và dự đoán sự thay đổi trong nhu cầu và hành vi của khách hàng.

4. Rút ra Kết luận và Đề xuất:

 • Đưa ra Kết luận: Tổng hợp thông tin đã thu thập và rút ra các kết luận về nhu cầu thị trường, sở thích khách hàng và cơ hội kinh doanh.
 • Đề xuất Chiến lược Kinh doanh: Dựa trên kết quả của nghiên cứu, đề xuất các chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro.

5. Lập Kế hoạch Thực hiện:

 • Thiết lập Chiến lược Tiếp thị: Dựa trên nghiên cứu, phát triển kế hoạch tiếp thị để tiếp cận và giữ chân khách hàng.
 • Theo dõi và Đánh giá: Thiết lập các chỉ số và phương pháp để đánh giá hiệu suất của chiến lược kinh doanh dựa trên nghiên cứu thị trường.

Lưu ý Quan trọng:

 • Liên tục Cập nhật: Thị trường thay đổi liên tục, vì vậy nghiên cứu thị trường cũng cần được cập nhật thường xuyên.
 • Đa nguồn Lực: Sử dụng các nguồn dữ liệu đa dạng để có cái nhìn toàn diện về thị trường.

Nghiên cứu thị trường không chỉ là quá trình một lần mà cần được tích hợp vào chiến lược kinh doanh dài hạn để theo dõi và đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và môi trường kinh doanh.

→ Xem thêm: Coursera là gì? Cách đăng ký khóa học Coursera miễn phí

Nghiên cứu thị trường ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh

Nghiên cứu thị trường (Market research) là quá trình thu thập, phân tích và diễn giải thông tin về một thị trường, bao gồm cả thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và điều kiện thị trường. Quyết định kinh doanh dựa trên nghiên cứu thị trường có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

1. Hiểu Rõ Khách Hàng:

 • Nghiên cứu thị trường giúp hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và hành vi của khách hàng.
 • Bạn có thể tối ưu hóa sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng đúng mong muốn của họ.

2. Đối Phó với Cạnh Tranh:

 • Phân tích thị trường giúp bạn biết được ai là đối thủ cạnh tranh của bạn.
 • Bạn có thể xác định lợi thế cạnh tranh và phát triển chiến lược để cạnh tranh hiệu quả hơn.

3. Phát Hiện Cơ Hội Thị Trường:

 • Nghiên cứu thị trường có thể giúp bạn phát hiện các khoảng trống trong thị trường mà bạn có thể khai thác.
 • Bạn có thể tập trung vào các lĩnh vực chưa được khai phá hoặc nhu cầu chưa được đáp ứng đầy đủ.

4. Đưa Ra Quyết Định Về Giá Cả:

 • Hiểu được sức mua của khách hàng giúp bạn đưa ra chiến lược giá cả hợp lý.
 • Bạn có thể xác định giá cả cạnh tranh mà vẫn đảm bảo lợi nhuận.

5. Xây Dựng Chiến Lược Tiếp Thị:

 • Dựa trên nghiên cứu thị trường, bạn có thể xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn.
 • Bạn có thể chọn các kênh tiếp thị phù hợp và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.

6. Minh Bạch Kế Hoạch Kinh Doanh:

 • Dữ liệu từ nghiên cứu thị trường cung cấp căn cơ sở khoa học cho các quyết định kinh doanh.
 • Giúp tạo ra kế hoạch kinh doanh minh bạch, dễ đánh giá và đo lường hiệu quả.

7. Dự Báo và Đánh Giá Rủi Ro:

 • Phân tích thị trường giúp bạn dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai.
 • Bạn có thể đánh giá rủi ro và chuẩn bị cho các thách thức tương lai.

8. Phát Triển Sản Phẩm/Mục Tiêu Mới:

 • Dữ liệu từ nghiên cứu thị trường có thể hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm hoặc mục tiêu mới.
 • Bạn có thể biết được những gì khách hàng muốn và phát triển sản phẩm/dịch vụ dựa trên điều đó.

Như vậy, nghiên cứu thị trường không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là một phần quan trọng của quy trình quyết định kinh doanh hiệu quả.

Khoá học Nghiên cứu thị trường

Dưới đây mình xin chia sẻ link đăng ký khoá học:

Market Research for Business Decision-Making

Khoá học Nghiên cứu thị trường cho quyết định kinh doanh
Khoá học Nghiên cứu thị trường cho quyết định kinh doanh

Tên đầy đủ của khoá học: Market Research: Key Strategies for Business Decision-Making. “Mastering Data-Driven Insights and Competitive Analysis for Strategic Market Excellence.

 • 4 hours on-demand video
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access
 • Certificate of completion

Source: Udemy.com

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường trong việc ra quyết định chiến lược.
 • Tìm hiểu cách xây dựng mục tiêu nghiên cứu chính xác và các câu hỏi liên quan.
 • Khám phá các phương pháp và phương pháp nghiên cứu khác nhau để thu thập dữ liệu hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ thuật thu thập và giải thích dữ liệu thị trường.
 • Khám phá cách xác định và tiếp cận các phân khúc khách hàng cụ thể.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng của ngành để đạt được lợi thế cạnh tranh.
 • Thu thập thông tin chi tiết về hành vi và sở thích của người tiêu dùng để cung cấp thông tin cho các chiến lược tiếp thị.
 • Hiểu cách nghiên cứu thị trường hỗ trợ phát triển thương hiệu và nâng cao sản phẩm.
 • Xây dựng chiến lược thâm nhập và mở rộng thị trường dựa trên kết quả nghiên cứu.
 • Tìm hiểu cách trình bày kết quả nghiên cứu một cách hiệu quả và đưa ra các quyết định chiến lược sáng suốt.

Yêu cầu

 • Hiểu biết cơ bản về các khái niệm  marketing.
 • Truy cập vào Máy tính và Internet.
 • Làm quen với các Công cụ Dữ liệu.

Trong khóa học toàn diện này, Nghiên cứu thị trường chiến lược: Các phương pháp chính để thành công, bạn sẽ bắt tay vào hành trình nắm vững nghệ thuật nghiên cứu thị trường chiến lược. Mỗi mô-đun đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của nghiên cứu thị trường, trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đưa ra quyết định chiến lược sáng suốt trong bối cảnh kinh doanh năng động ngày nay.

 1. Đạt được sự hiểu biết cơ bản về vai trò của nghiên cứu thị trường trong việc định hình chiến lược kinh doanh.
 2. Tìm hiểu cách trình bày rõ ràng các mục tiêu nghiên cứu và đặt câu hỏi phù hợp để định hướng cuộc điều tra của bạn.
 3. Khám phá sự phức tạp của thiết kế nghiên cứu và lựa chọn các phương pháp phù hợp để rút ra những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa.
 4. Khám phá các công cụ và kỹ thuật để thu thập và phân tích dữ liệu, chuyển thông tin thô thành thông tin hữu ích.
 5. Hiểu tầm quan trọng của việc phân khúc thị trường cũng như cách xác định và nhắm mục tiêu vào các nhóm khách hàng cụ thể một cách hiệu quả.
 6. Đi sâu vào các chiến lược đánh giá đối thủ cạnh tranh và đón đầu các xu hướng của ngành.
 7. Khám phá những bí ẩn về hành vi của người tiêu dùng, thu được những hiểu biết sâu sắc có giá trị về sở thích và quá trình ra quyết định của khách hàng.
 8. Tìm hiểu cách nghiên cứu thị trường hỗ trợ việc định hình nhận diện thương hiệu và cải thiện việc cung cấp sản phẩm.
 9. Phát triển các chiến lược thâm nhập, mở rộng thị trường và các chiến dịch tiếp thị hiệu quả dựa trên kết quả nghiên cứu.
 10. Trau dồi kỹ năng của bạn trong việc trình bày các kết quả nghiên cứu một cách thuyết phục và sử dụng chúng để đưa ra các quyết định chiến lược thúc đẩy thành công trong kinh doanh.

Khóa học này dành cho ai:

 • Các nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia tiếp thị đang tìm cách nâng cao kỹ năng nghiên cứu thị trường để đưa ra quyết định chiến lược.
 • Các cá nhân đang điều hành doanh nghiệp riêng muốn hiểu rõ hơn về thị trường mục tiêu của mình.
 • Những người học marketing, kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan mong muốn có được những hiểu biết thực tế về nghiên cứu thị trường.
 • Các chuyên gia chịu trách nhiệm phát triển và tung ra sản phẩm muốn nâng cao khả năng nghiên cứu thị trường của mình.
 • Những cá nhân quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp tiếp thị và muốn xây dựng nền tảng vững chắc về các phương pháp và chiến lược nghiên cứu thị trường.

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), https://www.udemy.com/course/strategic-market-research-key-methods-for-success/?couponCode=MR_OCT23

5/5 - (1 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link