Full tài liệu học lập trình PHP – Khóa học lập trình PHP

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Chia sẻ các tài liệu lập trình PHP chọn lọc, tổng hợp từ nhiều nguồn. Chia sẻ khóa học lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao. Xây dựng ứng dụng web với PHP và MySQL. Bắt đầu học để trở thành chuyên gia lập trình web.

Lập trình PHP là gì

Lập trình PHP là việc tạo ra các ứng dụng và trang web động bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP. PHP là viết tắt của “Hypertext Preprocessor” (Tiền xử lý siêu văn bản), và nó là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. Điều này có nghĩa là mã PHP được thực thi trên máy chủ web trước khi kết quả được gửi đến trình duyệt của người dùng.

Với PHP, bạn có thể tạo ra các trang web động có khả năng tương tác với người dùng, truy cập cơ sở dữ liệu, thao tác với tập tin, và thực hiện nhiều chức năng phức tạp khác. PHP cho phép bạn thực hiện các tác vụ như xử lý biểu mẫu, đăng nhập, đăng ký, hiển thị thông tin động trên trang, và nhiều công việc khác.

Để bắt đầu lập trình PHP, bạn cần biết cú pháp cơ bản của ngôn ngữ, hiểu về cách làm việc với biến, điều kiện, vòng lặp, hàm và các khái niệm cơ bản khác. Bạn cũng cần có một máy chủ web để thử nghiệm mã PHP của mình, vì mã PHP cần được thực thi trên môi trường máy chủ để hiển thị kết quả chính xác.

Các ví dụ về công việc mà PHP thường được sử dụng bao gồm: tạo trang web thương mại điện tử, diễn đàn, hệ thống quản lý nội dung (CMS), ứng dụng web dựa trên dữ liệu, và nhiều loại trang web động khác.

Sử dụng PHP trong phát triển web

Vai trò của PHP trong phát triển web là vô cùng quan trọng và mang tính chất quyết định trong việc xây dựng các trang web động và ứng dụng web tương tác. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của PHP trong phát triển web:

 1. Tạo trang web động: PHP cho phép thêm nội dung động và tương tác vào các trang web. Bằng cách sử dụng mã PHP, bạn có thể tạo ra các trang web có khả năng thay đổi nội dung dựa trên hành động của người dùng, ví dụ như hiển thị thông tin từ cơ sở dữ liệu hoặc xử lý biểu mẫu.
 2. Giao tiếp với máy chủ: PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, điều này có nghĩa là mã PHP được thực thi trên máy chủ trước khi gửi kết quả đến trình duyệt của người dùng. Điều này cho phép PHP thực hiện các tác vụ phức tạp như xử lý dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu và tạo động lực cho trang web.
 3. Xử lý biểu mẫu: PHP cho phép bạn xử lý dữ liệu được gửi từ các biểu mẫu trên trang web. Bạn có thể kiểm tra và xác thực dữ liệu người dùng nhập vào trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các tác vụ khác.
 4. Tương tác cơ sở dữ liệu: PHP làm cho việc làm việc với các cơ sở dữ liệu như MySQL dễ dàng hơn. Bạn có thể truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thông qua mã PHP.
 5. Xây dựng ứng dụng web: Với PHP, bạn có thể xây dựng các ứng dụng web phức tạp như diễn đàn, hệ thống quản lý nội dung (CMS), hệ thống thương mại điện tử và nhiều loại ứng dụng khác.

PHP đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các trang web động, giúp xây dựng các ứng dụng web phức tạp và linh hoạt.

Xem thêm: Review tài khoản FrontendMasters.com: không chỉ học Front-End mà còn Fullstack

Tài liệu học lập trình PHP

Tài liệu học lập trình PHP là các nguồn thông tin, tài liệu, sách, video học và tài liệu tham khảo khác mà bạn có thể sử dụng để học và nắm vững ngôn ngữ lập trình PHP. Dưới đây là một số nguồn tài liệu phổ biến để học lập trình PHP:

 1. Tài liệu chính thức của PHP: Trang web chính thức của PHP (php.net) cung cấp tài liệu chi tiết về cú pháp, hàm, ví dụ và hướng dẫn lập trình PHP. Đây là nguồn tài liệu uy tín và được cập nhật liên tục.
 2. Khóa học trực tuyến: Có nhiều nền tảng giáo dục trực tuyến như Udemy, Coursera, edX và Codecademy cung cấp khóa học lập trình PHP với các video hướng dẫn, bài tập thực hành và hỗ trợ từ giảng viên.
 3. Sách về PHP: Có nhiều sách hướng dẫn về lập trình PHP, từ cơ bản đến nâng cao. Một số cuốn sách phổ biến bao gồm “PHP and MySQL Web Development” của Luke Welling và Laura Thomson, cũng như “Learning PHP, MySQL & JavaScript” của Robin Nixon.
 4. Trang web học tập: Có nhiều trang web và blog cá nhân cung cấp các bài viết, hướng dẫn và ví dụ thực tế về lập trình PHP. Ví dụ như W3Schools, PHP The Right Way, SitePoint, và TutorialsPoint.
 5. Cộng đồng và diễn đàn: Các diễn đàn như Stack Overflow, Reddit và PHP Freaks cung cấp không chỉ câu hỏi và trả lời từ cộng đồng, mà còn là nguồn thông tin quý báu để tìm hiểu và giải quyết vấn đề liên quan đến lập trình PHP.
 6. Video hướng dẫn trên YouTube: Nhiều kênh trên YouTube cung cấp video hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao về lập trình PHP. Bạn có thể tìm kiếm như “PHP tutorials for beginners” để tìm các tài liệu phù hợp.

Khi lựa chọn tài liệu học, nên xác định mục tiêu học của bạn, mức độ kỹ năng hiện tại và phong cách học cá nhân. Kết hợp nhiều nguồn tài liệu khác nhau sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về lập trình PHP và phát triển kỹ năng của mình.

Khóa học lập trình PHP

Khóa học lập trình PHP là một lựa chọn đúng hướng để phát triển sự nghiệp và kiến thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển web. Dưới đây là những lý do tại sao khóa học này có thể là một sự lựa chọn hợp lý:

 1. Xây dựng nền tảng vững chắc: Khóa học giúp bạn hiểu rõ về cú pháp, nguyên tắc và khái niệm cơ bản của PHP. Đây là bước đầu tiên để xây dựng nền tảng vững chắc trong việc hiểu và áp dụng lập trình.
 2. Tạo các ứng dụng web động: Khóa học dạy bạn cách tạo các trang web động, có khả năng tương tác với người dùng. Bạn có thể xây dựng các biểu mẫu, thực hiện xử lý dữ liệu và tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn.
 3. Làm quen với MySQL và cơ sở dữ liệu: Khóa học thường kết hợp việc học cách làm việc với MySQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến. Điều này giúp bạn nắm vững việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong các ứng dụng web của mình.
 4. Thực hiện dự án thực tế: Nhiều khóa học cung cấp các dự án thực tế để bạn áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Điều này giúp bạn rèn luyện kỹ năng xử lý vấn đề và phát triển ứng dụng thực tế.
 5. Cơ hội việc làm: Kỹ năng lập trình PHP luôn được cần đến trong lĩnh vực phát triển web. Với việc hoàn thành khóa học, bạn có cơ hội tham gia vào các dự án phát triển web và các vị trí backend developer.
 6. Khám phá lĩnh vực mới: Lập trình PHP có khả năng mở ra cửa vào nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin khác nhau như phát triển ứng dụng web, di động và thậm chí trí tuệ nhân tạo.

Tóm lại, khóa học lập trình PHP không chỉ giúp bạn nắm vững ngôn ngữ lập trình quan trọng, mà còn mở ra cơ hội cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển web..

Xem thêm: Khóa học lập trình Java miễn phí: Đăng ký và Download free

Chia sẻ khoá học PHP 2023

Full tài liệu học lập trình PHP – Khóa học lập trình PHP
Full tài liệu học lập trình PHP – Khóa học lập trình PHP

PHP for Beginners 2023

PHP for Beginners 2023: Build Complete Ecommerce Store – Create Professional (E-Book) Ecommerce Store with Payment and Admin Panel in PHP MySQL Bootstrap and PDO. Source: Udemy.com

 • 10 hours on-demand video
 • 6 downloadable resources
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access
 • Certificate of completion

What you’ll learn

 • “Learn to set up the right environment when getting started with coding
 • Build a complete authentication system
 • Learn to do advanced coding with hashing and un-hashing passwords
 • Warp your head around cool programming concepts like validations
 • Limit the user ability to access sensitive data by protecting it
 • Learn to deal with sessions and customize them based on your needs
 • Create a category system
 • Set up layers and layers of validations for various profiles on your web app
 • Create an admin panel and learn how it works under the hood from start to finish
 • Learn file uploading and how to fully update and delete its bugs along the way of developing this web app
 • Learn how to create a cart system and how to fully customize it
 • Learn to implement payment with stripe and create a checkout system
 • Implement file downloading with PHP
 • How to integrate Ajax-JQuery with PHP and MySQL to create cool features in you web app
 • Learn how to send emails with attachments with PHP
 • How to create a full wishlist system

Ready for a fantastic journey with me?? In this course and in under 9 hours, you are going to learn how to build an amazing e-commerce web app. It’s a pretty decent size project. We are going to get going first by setting up the database and I already prepared the design with bootstrap for us. After this, we are going to display the products neatly and dynamically and we going to build the most challenging part of this project which is the cart. In the cart, there are going to be a lot of details like adding products updating and deleting from the cart, and showing the number of products in it and that’s all going to be done without refreshing the page with Ajax-JQuery of course. And after all of this, we are simply going to process the payment with stripe and we are going to checkout and place orders finally. At the end of this whole process, we are going to give users the products that they paid for. This is the main function of this web app. Surely there is going to be an authentication system, a category system, and more on the users’ side.

There is also a cool and very practical admin panel, where we are going to handle general functions about our user’s side. So, in the admin panel, we are going to create admins and allow them to log in, create and manage categories, and show them. and we are going to fully handle products. There is a lot more to talk about. There are a lot of details, password hashing, and validations to go ahead and talk about. So, if this looks like something you are interested in, get the course now. See you inside.

Who this course is for:

 • People who learned PHP and MySQL and want to build a full project
 • Developers who want to build their CVs
 • Aspiring programmers who want to level up their development skills with new techniques
 • Developers who want to create a professional store and get a programming job” Source: Udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 16.8.2023: https://www.udemy.com/course/php-for-beginners-2023-build-complete-ecommerce-store/?couponCode=PHPECOMMERCE38

Java And C++ And PHP Complete Course

Learn C++ Programming ,Java Programming language And PHP Programming In this Complete Course, source: udemy.com 

8.5 hours on-demand video
Free | Full lifetime access (150 enrolls today)
Access on mobile and TV
Certificate of completion

“What you’ll learn

 • You will learn C++ concepts such as console output, C++ Variables and Data Types, C++ Operators And more
 • You will learn how to write a complete C++ program that takes user input, processes and outputs the results
 • You will learn common programming constructs as they are implemented in C++.
 • You will learn how to write a complete Java program that takes user input, processes and outputs the results
 • You will learn java concepts such as console output, Java Variables and Data Types, Java Operators And more
 • You will learn PHP concepts such as basic syntax, input and output techniques, and console IO
 • You will learn PHP arithmetic, assignment, conditional, comparison operators
  You will learn PHP loops and conditional statements,POST and GET and more.

C++ , Java And PHP Complete Course 2022

Java And C++ And PHP Complete Course 2023
Java And C++ And PHP Complete Course 2023

PHP Complete Course

“In this course, you’ll explore the basic structure of a web application, and how a web browser interacts with a web server. You’ll be introduced to the request/response cycle, You’ll also gain an introductory understanding of Hypertext Markup Language (HTML), as well as the basic syntax and data structures of the PHP language, variables, logic, iteration, arrays, error handling, and superglobal variables, among other elements. An introduction to Cascading Style Sheets (CSS) will allow you to style markup for webpages.

 • Basic syntax
 • Input and Output
 • Arithmetic operators
 • Conditional operators
 • Comparison operators
 • Assignment operators
 • Loops
 • Conditional statements
 • and more

Who this course is for:

 • Beginner in Java development And C++ development And PHP development
 • Beginner in software development and web development

source: udemy.com

Link đăng ký vĩnh viễn (150 enrolls today):

https://www.udemy.com/course/java-and-c-and-php-complete-course-2022/?couponCode=BE694BA208AFBB590140

PHP, JavaScript and Python course

JavaScript And PHP And Python Programming Complete Course. Learn JavaScript And PHP And Python Programming language In One Complete Course. Source: Udemy.com

JavaScript And PHP And Python Programming Complete Course
JavaScript And PHP And Python Programming Complete Course free Source: Udemy.com
 • 8 hours on-demand video
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access
 • Certificate of completion

Khóa học này sẽ dạy bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về ba ngôn ngữ lập trình phổ biến: JavaScript, PHP và Python. Bạn sẽ học cách viết mã, tạo ứng dụng web và giải quyết các vấn đề thực tế.

Phần 1: JavaScript

Trong phần này, bạn sẽ học:

 • Các khái niệm cơ bản về JavaScript, bao gồm biến, toán tử, vòng lặp và hàm
 • Cách viết kịch bản cho các phần tử web phổ biến, chẳng hạn như biểu mẫu và bảng
 • Cách sử dụng JavaScript để đọc và ghi file
 • Cách xử lý lỗi và ngoại lệ

Phần 2: PHP

Trong phần này, bạn sẽ học:

 • Cấu trúc cơ bản của một ứng dụng web
 • Cách tương tác với cơ sở dữ liệu
 • Cách sử dụng các hàm PHP
 • Cách xử lý lỗi và ngoại lệ

Phần 3: Python

Trong phần này, bạn sẽ học:

 • Các khái niệm cơ bản về lập trình Python
 • Cách viết các chương trình Python đầy đủ chức năng
 • Cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu và hàm
 • Cách xử lý lỗi và ngoại lệ

Kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Viết mã JavaScript, PHP và Python
 • Tạo ứng dụng web
 • Giải quyết các vấn đề thực tế bằng lập trình

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 22/10/2023: https://www.udemy.com/course/javascript-and-php-and-python-programming-complete-course/?couponCode=4606101E92015565709D

Build a User Web App from Scratch with Vanilla PHP 8+

Build a real example Web application from scratch with PHP 8 and MySQL. source: udemy.com

Build a User Web App from Scratch with Vanilla PHP 8+
Free Build a User Web App from Scratch with Vanilla PHP 8+ course | source: udemy.com
 • 18.5 hours on-demand video
 • 5 articles
 • 3 downloadable resources
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access
 • Certificate of completion

“What you’ll learn

 • Build a real-world, secure and robust vanilla PHP application
 • Best programming practices with Clean Software Architecture
 • Learn how to use Object Oriented Programming (OOP) with PHP
 • Learn how to build a clean MVC architecture
 • The Service layer pattern (where the business logic of your application lives)
 • Usage of a Dependency Manager “Composer” and the installation of packages
 • Symfony Mailer, Dotenv, Gravatar and Templating components
 • The important features of PHP 8 and 8.1
 • Build your own MVC Framework
 • Quickly use a modern responsive CSS framework (e.g. Materialize) by creating and loading it into a PHP Composer package and the magic `post-install-cmd`
 • Create a complete PHP application from A to Z, step-by-step
 • Test your PHP code with unit tests”

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 13/1/2024: https://www.udemy.com/course/create-real-world-php-webapp-from-scratch/?couponCode=096CDFF8B83AE03D5D44

Cloud-Powered Web App Development with AWS and PHP

AWS Foundations | IAM | Amazon EC2 | Load Balancing | Auto-Scaling Groups | Route 53 | PHP | MySQL | App Deployment. source: udemy.com

Cloud-Powered Web App Development with AWS and PHP
Free Cloud-Powered Web App Development with AWS and PHP course source: udemy.com
 • 14.5 hours on-demand video
 • Access on mobile and TV
 • Free & Full lifetime access (only today)

“What you’ll learn

 • Understanding of cloud computing and Amazon Web Services (AWS)
 • Proficiency in creating and configuring AWS accounts and environments
 • Knowledge of AWS pricing and billing models
 • Mastery of Identity and Access Management (IAM) policies and permissions
 • Ability to launch and configure Elastic Compute Cloud (EC2) instances
 • Familiarity with security groups, key pairs, and Elastic IP addresses
 • Competency in using AWS storage services, such as Elastic Block Store (EBS) and Simple Storage Service (S3)
 • Expertise in creating and using Elastic Load Balancers (ELB) and Auto Scaling Groups (ASG) for load balancing and scaling web applications
 • Knowledge of DNS management using Route 53
 • Proficiency in PHP programming language fundamentals
 • Ability to interact with databases using PHP and execute SQL queries
 • Understanding of PHP security best practices, including SQL injection prevention and user authentication
 • Ability to design and implement a database schema for a web application
 • Mastery of PHP scripting to interact with a database and implement user authentication using sessions and cookies
 • Competency in creating a simple blog interface using HTML and CSS and protecting the blog content using PHP authentication.
 • Students will gain practical experience in creating and deploying a member-only blog with user authentication using PHP and MySQL on AWS.”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 16/3/2023: https://www.udemy.com/course/cloud-powered-web-app-development-with-aws-and-php/?couponCode=YOUACCEL60430

5/5 - (1 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link