Chia sẻ khoá học Leadership miễn phí

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Kỹ năng lãnh đạo là khả năng của một cá nhân để dẫn dắt, thúc đẩy và truyền cảm hứng cho người khác để đạt được mục tiêu chung. Kỹ năng này quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ công việc, học tập đến các mối quan hệ cá nhân.

Khóa học Leadership là gì?

Khóa học Leadership là khóa học đào tạo về các kỹ năng lãnh đạo, giúp học viên phát triển các phẩm chất và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả. Khóa học thường bao gồm các nội dung sau:

 • Tư duy lãnh đạo: Học viên sẽ được học về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của một nhà lãnh đạo.
 • Các phong cách lãnh đạo: Học viên sẽ được tìm hiểu về các phong cách lãnh đạo khác nhau và cách áp dụng chúng hiệu quả trong từng tình huống.
 • Kỹ năng giao tiếp: Học viên sẽ được học cách giao tiếp hiệu quả với các cấp dưới, đồng nghiệp và khách hàng.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Học viên sẽ được học cách xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.
 • Kỹ năng xây dựng đội nhóm: Học viên sẽ được học cách xây dựng và phát triển một đội nhóm hiệu quả.

Khóa học Leadership có thể được tổ chức bởi các tổ chức đào tạo, các trường đại học hoặc các doanh nghiệp. Khóa học thường có thời lượng từ 2 ngày đến 2 tuần, tùy thuộc vào nội dung và mục tiêu của khóa học.

Lợi ích của khóa học Leadership:

 • Phát triển các phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả.
 • Nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 • Tăng cường khả năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề.
 • Tạo ra động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên.
 • Phát triển bản thân và đạt được thành công trong sự nghiệp.

Đối tượng tham gia khóa học Leadership:

 • Người đang giữ các vị trí lãnh đạo hoặc quản lý.
 • Người mong muốn phát triển các kỹ năng lãnh đạo.
 • Người muốn nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Khóa học Leadership là một lựa chọn tốt cho những người muốn phát triển các kỹ năng lãnh đạo và trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả. Khóa học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn dắt một nhóm người hoặc một tổ chức đạt được thành công.

Xem thêm: Chia sẻ trải nghiệm 3 tạp chí kinh tế: Harvard Business Review, Business Insider và The Economist

Tại sao cần có kỹ năng lãnh đạo?

Dưới đây là một số lý do tại sao cần có kỹ năng lãnh đạo:

 • Để đạt được mục tiêu cá nhân và tập thể: Kỹ năng lãnh đạo giúp bạn xác định mục tiêu và đưa ra kế hoạch để đạt được chúng. Nó cũng giúp bạn truyền cảm hứng và động viên người khác cùng tham gia vào việc đạt được mục tiêu đó.
 • Để phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc: Kỹ năng lãnh đạo là một trong những yếu tố quan trọng để thăng tiến trong công việc. Các nhà lãnh đạo giỏi thường được đánh giá cao và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
 • Để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp: Kỹ năng lãnh đạo giúp bạn giao tiếp hiệu quả, giải quyết xung đột và xây dựng lòng tin với người khác. Điều này là cần thiết để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.

Một số kỹ năng lãnh đạo quan trọng bao gồm:

 • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp là nền tảng của lãnh đạo. Bạn cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với người khác để truyền đạt ý tưởng, giải thích quyết định và giải quyết xung đột.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Các nhà lãnh đạo giỏi cần có khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Họ cần có khả năng phân tích vấn đề, xác định giải pháp và thực hiện giải pháp đó.
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ: Kỹ năng xây dựng mối quan hệ là điều cần thiết để lãnh đạo một nhóm người. Bạn cần có khả năng tạo dựng lòng tin và sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng truyền cảm hứng: Kỹ năng truyền cảm hứng giúp bạn thúc đẩy và động viên người khác hành động. Bạn cần có khả năng truyền đạt tầm nhìn và mục tiêu của mình một cách hấp dẫn và lôi cuốn.

Kỹ năng lãnh đạo có thể được rèn luyện và phát triển. Có rất nhiều cách để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, chẳng hạn như tham gia các khóa học, chương trình đào tạo, tham gia các hoạt động tình nguyện hoặc tự rèn luyện bản thân.

khoá học Leadership
Chia sẻ khoá học Leadership

Chia sẻ khoá học Leardership

Excellence in Leadership & Managing Skills for Good Managers.

Excellence in Leadership & Managing Skills for Good Managers
Excellence in Leadership & Managing Skills for Good Managers free Source: Udemy.com

Unilever, J&J, US NavySeals & Dale Carnegie styles in team management; Personal Plan for developing leadership qualities. Source: Udemy.com

 • 4.5 hours on-demand video
 • Assignments
 • 34 downloadable resources
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access
 • Certificate of completion

What you’ll learn

 • What is Leadership
 • Leadership Types and Styles
 • What is Excellence in Leadership
 • How to attain Excellence in Leadership
 • Leadership Challenges in Remote Working
 • Leadership Challenges working in different cultures and functions
 • Your Leadership Personal Improvement Plan”

Source: Udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 15/10/2023: https://www.udemy.com/course/excellence-in-leadership-y/?couponCode=6589E4601012B716CE24

Follower Leadership is the World’s New Solution

Apostle Sunny brings apt new perspectives, redefines leadership, shows clues in wow spaces, births new breed of leaders. source: udemy.com

Follower Leadership is the World’s New Solution
Follower Leadership is the World’s New Solution course

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách phát triển khả năng lãnh đạo một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ khám phá tại sao nhiều khóa học lãnh đạo trước đây không mang lại hiệu quả, và tìm hiểu về các công cụ sử dụng để tăng cường lợi nhuận và năng suất.

Khóa học cũng sẽ giới thiệu một quy tắc đơn giản để áp dụng kỹ năng lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn, kèm nhiều ví dụ thực tế. Ngoài ra, khóa học sẽ tập trung vào vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo ở cấp dưới, cũng như mối liên hệ giữa truyền thông và doanh thu. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu rõ sự tương đồng giữa những nhà lãnh đạo xuất sắc và cỗ máy vận hành hiệu quả.

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 17/12/2023: https://www.udemy.com/course/follower-leadership-is-the-worlds-new-solution/?couponCode=FREEFORCHRISTMAS

Automated Intelligence(AI) Fundamentals for Leaders

Learn about the exciting world of Automated Intelligence so you can apply immediately for business efficiency. source: udemy.com

Automated Intelligence(AI) Fundamentals for Leaders
Automated Intelligence(AI) Fundamentals for Leaders source: udemy.com

“What you’ll learn

 • This course is for anyone looking to get started leading with ChatGPT and Chatbots in your business or organization.
 • Anyone who wants to learn additional capabilities of AI to apply immediately for business efficiency
 • Anyone wanting to understand common use cases for specific verticals such as Marketing, Sales, Business, Supply Chains. Human Resources, Finance and Accounting
 • Anyone wanting to understand the risks and challenges around AI for business
 • Anyone wanting to understand how to get started with ChatGPT or Google Bard
 • Anyone who want to learn about the latest developments around AI and ML specifically for business professionals” source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 14.01.2024: https://www.udemy.com/course/automated-intelligenceai-fundamentals-for-leaders/?couponCode=A1B84FC8D85EE5EE41E8

15 Leadership Courses In 1

Leadership & Management Skills: 15 Leadership Courses In 1.

Master Leadership and Management Skills Under the Mentorship of Distinguished Global Industry Leaders and Visionaries.  source: Udemy.com

Leadership & Management Skills: 15 Leadership Courses In 1.
Free “Leadership & Management Skills: 15 Leadership Courses In 1.” course

“What you’ll learn

 • Master advanced leadership and management skills to excel in any role, regardless of the industry.
 • Implement powerful strategies, tools, and techniques to become a transformative leader.
 • Ignite motivation and inspiration within your team, driving exceptional performance.
 • Hone your communication skills to effectively convey your vision and objectives.
 • Unleash your team’s potential and elevate their performance to new heights.
 • Boldly challenge the status quo and drive impactful change across your organization.
 • Forge a robust company culture that fosters growth, innovation, and success.
 • Propel your business forward and significantly boost your profits.
 • Maximize business potential by leveraging strategic partnerships for expanded market reach, enhanced client relations, and tangible business outcomes.
 • Expertly manage virtual and hybrid teams, ensuring collaboration and efficiency.
 • Embrace and embody Agile leadership principles for adaptive and resilient leadership.
 • Seamlessly integrate Agile methodologies into your team culture, fostering openness and growth.
 • Utilize Agile as an effective project management approach to drive results.
 • Identify growth opportunities and swiftly turn strategies into tangible action.
 • Enhance productivity and efficiency through strategic goal setting.
 • Align long-term goals with daily business operations for consistent progress.
 • Design and execute a comprehensive remote onboarding program to set new hires up for success.
 • Establish clear performance expectations and goals for new employees, fostering accountability.
 • Deliver impactful feedback, both personally and professionally, to drive growth and improvement.
 • Master tips, tools, and techniques to provide meaningful and constructive feedback.
 • Elevate your executive leadership skills to lead with confidence and authority.
 • Cultivate strategic thinking abilities to navigate complex challenges and seize opportunities.
 • Apply effective delegation strategies to enhance team productivity, improve individual time management, and leverage unique skill sets within your team.”

source: Udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 30.5.2024: https://www.udemy.com/course/leadership-management-skills/?couponCode=SKILLEDG

 

 

5/5 - (1 vote)
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium.com

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link