[Free] Khóa học Javascript Chuyên Sâu – từ cơ bản đến nâng cao

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Tổng hợp chia sẻ các khóa học JavaScript miễn phí để học lập trình JavaScript từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học cung cấp tài liệu học, video hướng dẫn và bài tập thực hành, giúp bạn phát triển kỹ năng lập trình JavaScript một cách hiệu quả.

Có nên học JavaScript?

JavaScript, ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên toàn cầu, được áp dụng trên hơn 98% các trang web và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giao diện người dùng trên web. Nó không chỉ được sử dụng cho việc phát triển ứng dụng di động, máy tính để bàn, game, mà còn có nhiều ứng dụng khác.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

JavaScript có cú pháp đơn giản và dễ hiểu so với nhiều ngôn ngữ lập trình khác, làm cho quá trình học trở nên tương đối dễ dàng. Cộng đồng lập trình JavaScript rất lớn, cung cấp nhiều tài liệu học và hỗ trợ cho người mới bắt đầu.

Về mặt nghề nghiệp, JavaScript mang lại nhiều cơ hội việc làm với mức lương cạnh tranh cho các nhà phát triển. Tuy nhiên, có một số lý do mà việc học JavaScript có thể không phù hợp với mọi người, bao gồm tính phức tạp của một số tính năng và sự không phù hợp với sở thích và mục tiêu cá nhân.

Vậy, liệu có nên học JavaScript không? Câu trả lời phụ thuộc vào mục tiêu và sở thích của mỗi người. Nếu bạn muốn học một ngôn ngữ lập trình phổ biến, dễ tiếp cận và có nhiều cơ hội nghề nghiệp, thì JavaScript có thể là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu bạn không có hứng thú với lập trình hoặc phát triển web, có thể JavaScript không phải là lựa chọn phù hợp.

Trước khi quyết định, bạn nên tự đặt ra một số câu hỏi để đảm bảo rằng việc học JavaScript là phù hợp với bạn:

 • Bạn có muốn học một ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ tiếp cận không?
 • Bạn có hứng thú với việc phát triển web không?
 • Bạn muốn có nhiều cơ hội nghề nghiệp không?
 • Bạn có sẵn lòng dành thời gian và nỗ lực để học một ngôn ngữ mới không?

Nếu bạn trả lời “có” cho hầu hết các câu hỏi này, thì JavaScript có thể là một lựa chọn phù hợp cho bạn.

Dưới đây là một số nguồn tài liệu để bạn bắt đầu học JavaScript:

 

Khóa học JavaScript miễn phí

Asynchronous JavaScript Deep Dive

The most complete course on Asynchronous JavaScript. Critical topics for Node and web development. source: udemy.com

[Free] Khóa học Javascript Chuyên Sâu - từ cơ bản đến nâng cao
[Free] Khóa học Javascript Chuyên Sâu – từ cơ bản đến nâng cao
 • 6 hours on-demand video
 • 7 articles
 • 50 downloadable resources

“What you’ll learn

 • In-depth training on asynchronous JavaScript.
 • Fundamental concepts about asynchronous JavaScript.
 • How asynchronous JavaScript is achieved using the event loop.
 • The ubiquitous callback pattern.
 • Problems we encounter with callbacks.
 • The ins, outs and whys of JavaScript promises.
 • The fetch command.
 • The async await pattern. The new way of handling asynchronous code.
 • Iterators and Generators and when to use them.

Description

Effectively working with asynchronous code in JavaScript is an essential skill for anyone working with JavaScript. Asynchronous patterns are used extensively. This course will take you from a beginner or intermediate level to mastering asynchronous JavaScript. You will feel comfortable dealing with any asynchronous code.

This course start with the basics of asynchronous coding in JavaScript. We take a look at the event loop and the role it plays in asynchronous JavaScript. We dig into the original asynchronous pattern, the callback. We dive into Promises, and tackle this subject in depth. We then add the async await pattern to the discussion. In the last section we cover generators and how and when they can be used in your code. Code example are used throughout the course and there are plenty of chances for you to try things on your own.

By taking this course you will be able to:

 • Explain the role of the Event Loop in asynchronous coding.
 • Use callbacks throughout your code.
 • Incorporate and work with promises no matter the source.
 • Use the async await pattern to make your asynchronous code easier to reason about.
 • Incorporate generators when needed.

This is one of the best courses produced on asynchronous JavaScript. It contains unmatched coverage. If you are looking to learn this very important topic, this course is for you.

Who this course is for:

 • Anyone who wants to master Asynchronous javascript.”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/asynchronous-javascript-deep-dive/?couponCode=LEARN_SALE


Khóa học JavaScript với HTML5, CSS3

HTML5 CSS3 and JavaScript for Beginners: From Zero to Hero.

Building Your Foundation in HTML5, CSS3, and JavaScript. source: udemy.com 

HTML5 CSS3 and JavaScript for Beginners: From Zero to Hero course
Free “HTML5 CSS3 and JavaScript for Beginners: From Zero to Hero” course
 • 11.5 hours on-demand video
 • 1 article

What you’ll learn

 • “Understand the fundamentals of HTML, including its purpose, the structure of HTML tags, and the history of HTML and HTML5.
 • Learn how to use quotation-related HTML tags, including blockquotes, short quotations, and other semantic elements for content citation and abbreviation.
 • Learn how to use quotation-related HTML tags, including blockquotes, short quotations, and other semantic elements for content citation and abbreviation.
 • Learn how to create tables in HTML5, including the use of table elements, attributes, and proper structuring of tabular data.
 • Develop proficiency in creating HTML forms, understanding form attributes, and working with various input types to collect user data.
 • Explore the essential HTML formatting elements, such as headings, paragraphs, and various formatting tags, to create well-structured web content.
 • Explore the essential HTML formatting elements, such as headings, paragraphs, and various formatting tags, to create well-structured web content.
 • Master the art of creating hyperlinks in HTML, including internal and external links, email links, and page jump links, while understanding link attributes etc
 • Distinguish between block-level and inline-level HTML elements and understand their roles in web page layout and content structure.
 • Explore HTML5 media elements, including video and audio tags, and discover how to embed multimedia content, including YouTube videos, into web pages.
 • Embrace the use of semantic HTML elements to enhance the accessibility and meaning of web content, both in theory and practice.
 • Introduce the fundamentals of CSS, including its role in web design, different types of CSS, and CSS selectors for styling HTML elements.
 • Explore CSS fundamentals, including the box model, box shadow, border radius, CSS grid, and flexbox for practical web page styling.
 • Delve into typography in web design by working with Google Fonts, custom fonts, and CSS typography properties to enhance text presentation.
 • Master the art of using background images and gradients in CSS to create visually appealing and customizable web backgrounds.
 • Apply the skills learned in previous sections to create a complete single-page website, including navigation, hero sections, and content sections.
 • Learn the principles of responsive web design using media queries and create a responsive menu for your web project.
 • Explore CSS3 transformations and animations to add interactivity and visual appeal to web elements.
 • Discover advanced web design techniques, including implementing a slider and a gallery lightbox using JavaScript libraries.
 • Learn how to test and debug web pages using browser developer tools and feature detection methods, ensuring cross-browser compatibility.
 • Apply the knowledge gained throughout the course to create another single-page website project, demonstrating proficiency in web design and development.
 • Understand JavaScript engines, Master JavaScript fundamentals, including variables, data types, and operators, and write basic JavaScript code.
 • Create effective conditional statements, handle logical conditions, and utilize control flow mechanisms like the ternary operator and switch statements.
 • Grasp advanced concepts like coercion, functions in JavaScript.
 • Become proficient in working with arrays and objects in JavaScript, including using various array methods and creating custom objects with methods.
 • Efficiently use different types of loops in JavaScript, such as for, while, do-while, forEach, for…in, and for…of loops.
 • Interact with the DOM, select and manipulate web elements, and add event listeners.
 • Gain expertise in advanced JavaScript topics, including objects, self-executing functions, protype, and method chaining.
 • Understand advanced JavaScript concepts like classes, module exports, private properties, and inheritance.
 • Develop a dynamic cards with the power of JavaScript.” source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), ngày 05/3/2024:

https://www.udemy.com/course/html5-css3-and-javascript-for-beginners-from-zero-to-hero/?couponCode=276C8F13C408F9EF91DF

 

 

 

Xem thêmHướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm học tập, đăng ký khóa học trên Udemy


Học lập trình:

 1. Review tài khoản FrontendMasters.com – dịch vụ tài khoản FrontEndMaster giá rẻ
 2. Học lập trình online trên tài khoản Pluralsight | Free share
 3. Nền tảng nào để học lập trình cơ bản? Pluralsight, Treehouse hay Codecademy
 4. Review và chia sẻ Codecademy pro- Học lập trình online free 
 5. Teamtreehouse là gì? Review – Chia sẻ tài khoản Treehouse
 6. Cách đăng ký tài khoản DataCamp Premium
5/5 - (2 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link