[Grammarly Tips & Tutorials] Bài 6: Hướng dẫn cách dùng Grammarly kiểm tra chính tả, ngữ pháp tiếng Anh chi tiết

Cách dùng Grammarly kiểm tra chính tả, ngữ pháp tiếng Anh

Khi bạn bắt đầu viết, Grammarly sẽ tự động kiểm tra văn bản của bạn và biểu tượng Overall score sẽ di chuyển theo vòng …

Đọc tiếp →[Grammarly Tips & Tutorials] Bài 6: Hướng dẫn cách dùng Grammarly kiểm tra chính tả, ngữ pháp tiếng Anh chi tiết

[Grammarly Tips & Tutorials] Bài 1: Hướng dẫn dùng ứng dụng Grammarly trên máy tính

Giới thiệu ứng dụng Grammarly

Đây là loạt bài được team Chiasepremium tham khảo từ trang: https://support.grammarly.com/. Và viết thành hướng dẫn dễ hiểu hơn, để hỗ trợ các bạn …

Đọc tiếp →[Grammarly Tips & Tutorials] Bài 1: Hướng dẫn dùng ứng dụng Grammarly trên máy tính

[Grammarly Tips & Tutorials] Bài 3: Cài đặt tiện ích mở rộng Grammarly trên trình duyệt

Cài đặt tiện ích mở rộng Grammarly trên trình duyệt

Cách cài đặt tiện ích mở rộng Grammarly Browser Extension Hiện nay, Grammarly cung cấp tiện ích mở rộng (extension) cho các trình duyệt sau:  …

Đọc tiếp →[Grammarly Tips & Tutorials] Bài 3: Cài đặt tiện ích mở rộng Grammarly trên trình duyệt