Khóa học SQL 2024 miễn phí (chia sẻ tổng hợp)

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Chia sẻ tổng hợp link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (có giới hạn số lượng người đăng ký) các khóa học SQL mới nhất.

Học SQL để làm gì?

Học SQL (https://en.wikipedia.org/wiki/SQL) có thể mở ra nhiều cơ hội và lợi ích trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số ứng dụng và mục tiêu mà bạn có thể đạt được khi học SQL:

Quản lý cơ sở dữ liệu: SQL là ngôn ngữ chính để tương tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, và nhiều hệ thống khác. Học SQL sẽ giúp bạn thao tác và quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm tạo, sửa đổi và xóa bảng, truy vấn dữ liệu, quản lý chỉ mục và ràng buộc, và thực hiện các tác vụ quản lý cơ bản khác.

Truy vấn dữ liệu: SQL cho phép bạn truy vấn và trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Bằng cách học SQL, bạn có thể thực hiện các truy vấn phức tạp để tìm kiếm, lọc, sắp xếp và tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau. Điều này hữu ích trong việc tìm kiếm thông tin, tạo báo cáo, và khám phá dữ liệu.

Phân tích dữ liệu: SQL là một công cụ quan trọng trong việc phân tích dữ liệu. Bằng cách sử dụng câu lệnh SQL phức tạp và các chức năng tích hợp, bạn có thể thực hiện phân tích dữ liệu để trả lời các câu hỏi kinh doanh, định rõ xu hướng và mô hình dữ liệu, và tìm hiểu thông tin quan trọng từ cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Có cần sử dụng Cơ sở dữ liệu NoSQL trong Phân tích dữ liệu không?

Xây dựng ứng dụng web: SQL là một phần quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web. Nếu bạn muốn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng web, học SQL sẽ giúp bạn tạo và tương tác với cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất thông tin.

Tiếp cận nghề nghiệp: Có kiến thức về SQL là một kỹ năng quan trọng và hấp dẫn trong ngành công nghệ thông tin. Nhiều vị trí công việc yêu cầu ứng viên có hiểu biết và kỹ năng về SQL, bao gồm quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, phát triển ứng dụng web và quản lý dự án.

Như vậy học SQL là cách để bạn hiểu và làm việc với cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu, phân tích dữ liệu và xây dựng các ứng dụng web. Đây là một kỹ năng quan trọng và có giá trị trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.

Bạn có thể download và cài đặt các phiên bản SQL khác nhau ở các trang (uy tín) sau:

 1. https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
 2. https://www.mysql.com/downloads/
 3. https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/

Học SQL Bắt đầu từ đâu?

Nếu bạn muốn học SQL (Structured Query Language), dưới đây là một hướng dẫn sơ bộ về cách bắt đầu:

 1. Hiểu cơ bản về SQL: Đầu tiên, hãy tìm hiểu về SQL là gì và tại sao nó được sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu. SQL là một ngôn ngữ dùng để truy vấn và tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ, và nó rất phổ biến trong việc làm việc với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, và nhiều hơn nữa.
 2. Học về câu lệnh SQL cơ bản: SQL có nhiều câu lệnh khác nhau để truy vấn, thêm, sửa đổi và xóa dữ liệu. Bạn nên bắt đầu với các câu lệnh cơ bản như SELECT (để truy vấn dữ liệu), INSERT (để thêm dữ liệu mới), UPDATE (để sửa đổi dữ liệu) và DELETE (để xóa dữ liệu).
 3. Tìm hiểu về cấu trúc cơ sở dữ liệu: SQL là ngôn ngữ được sử dụng để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ. Do đó, để hiểu SQL tốt hơn, bạn cần nắm vững về cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm bảng (table), cột (column), khóa chính (primary key), liên kết (relationship), và các khái niệm khác.
 4. Thực hành với các bài tập SQL: Một cách tốt để học SQL là thực hành với các bài tập. Bạn có thể tìm các tài liệu học và bài tập trực tuyến hoặc tham gia vào các khóa học trực tuyến miễn phí hoặc trả phí về SQL.
 5. Sử dụng công cụ quản lý cơ sở dữ liệu: Để thực hành SQL, bạn cần một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu. Có nhiều lựa chọn công cụ như MySQL Workbench, pgAdmin (dành cho PostgreSQL), SQL Server Management Studio (dành cho SQL Server), và nhiều công cụ khác. Cài đặt một trong số này và tìm hiểu cách sử dụng để tạo, truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu.
 6. Nâng cao kỹ năng SQL: Khi bạn đã làm quen với các câu lệnh và công cụ cơ bản của SQL, bạn có thể mở rộng kiến thức của mình với các khái niệm nâng cao như liên kết (joins), phân nhóm (grouping), hàm tổng hợp (aggregate functions), con trỏ cửa sổ (window functions), và các khái niệm khác.
 7. Thực hành và xây dựng dự án: Để thực sự trở thành một chuyên gia SQL, bạn cần thực hành thường xuyên và thử áp dụng kiến thức vào các dự án thực tế. Bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu giả lập hoặc tham gia vào các dự án thực tế để rèn kỹ năng SQL của mình.

Lưu ý rằng SQL là một ngôn ngữ mạnh mẽ và có thể phức tạp. Điều quan trọng là không chỉ học cú pháp của SQL mà còn hiểu được cách sử dụng nó để giải quyết các vấn đề cụ thể trong quản lý cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Khoá học Data Science (tổng hợp chia sẻ miễn phí)

Khóa học SQL miễn phí

Dưới đây mình sẽ lần lượt chia sẻ link đăng ký miễn phí vĩnh viễn các khóa học SQL “chất lượng” được nhiều học viên/sinh viên/người sử dụng đánh giá cao từ các nền tảng học trực tuyến khác nhau, chủ yếu là từ Udemy.com

Chú ý: link đăng ký chia sẻ trong bài là link đăng ký truy cập miễn phí vĩnh viễn, thường dành cho 120-150 người  đăng ký đầu tiên trong ngày.

Để không bỏ lỡ chia sẻ mới nhất bạn có thể theo dõi Facebook Page hoặc đăng ký nhận bản tin chia sẻ premium ở cuối bài viết. 

Xem thêmKhóa học Machine Learning Cơ bản và Nâng cao | Chia sẻ miễn phí

SQL / PostgreSQL Bootcamp 2023

Go From Beginner to Advanced

Become an expert with SQL and PostgreSQL! Store and fetch data, tune queries, and design efficient database structures! source: udemy.com

SQL / PostgreSQL Bootcamp : Go From Beginner to Advanced
SQL / PostgreSQL Bootcamp : Go From Beginner to Advanced source: udemy.com

Why Learn Advanced SQL and PostgreSQL?

“It is almost impossible not to interact with a database daily, Every Mobile Application or Website you use uses a database to commit your request, You just don’t know it, Which makes you wonder, What is a database? Why is it important? how can I communicate with it? and most importantly, What’s SQL?

SQL is a Standard Structured Query Language that you can use to code queries to interact with a database. PostgreSQL is a database management system that uses SQL to interact with the database.

SQL is by far the most coding skill in demand in the tech industry and it is one of the fastest ways to improve your career prospects, Whether you’re a Mobile developer, A Web Developer, A Data Scientist, A Data Analyst, or Even New to the tech industry, You have to learn Databases and SQL.

Finally, This course is concise and to the point, It aims to teach you the basics of Databases and SQL from Beginner to Intermediate bearing in mind how valuable is your time.

How is this course designed:

 • Learn what’s a database and what are the database management systems available?
 • What are a Relational Database and A Non-Relational database?
 • What’s SQL?
 • What are constraints and data types in SQL?
 • How to code SQL to create a database, Tables, and Users?
 • How to insert data into a database/table through coding SQL?
 • How to code SQL to update the structure of a database and tables?
 • How to remove a database, tables, and Users?
 • How to grant and revoke privileges from a User?
 • How to manipulate data in a database using SQL?
 • How to sort and group data in a database using SQL?
 • Join Clauses

Key Features:

 • Video Lectures: Learn the best ways to learn SQL/ PostgreSQL
 • Course Certificate: Complete the course and show off your skills with the course certificate.
 • Learn from experts: Your expert instructor will teach you SQL/PostgreSQL skills you can apply immediately.
 • Full Excess: There is no time limit, so take the course at your own pace and retake lessons as you need.
 • Use any Device: Join the course using any modern browser on your phone, tablet and computer.
 • Ask Question: Ask questions and share ideas with other students in the course community.”

Source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 18/4/2023: https://www.udemy.com/course/sql-postgresql-crash-course-for-absolute-beginners/?couponCode=2E6767BDA5E583E27736

SQL Boot Camp 2023: Complete SQL Course

Using PostgreSQL & applicable to Oracle SQL, Microsoft SQL Server, and MySQL for Data Science, Apps and Web development. source: udemy.com

4 hours on-demand video
39 articles
1 downloadable resource
Free | Full lifetime access (for 150 enrolls today)

What you’ll learn

“Using Real World PostgreSQL Database Airlines Database.
Use Python Pandas to Analyze and visualize Postgres Data Output.
SQL Test Your Self, SQL Challenges, SQL Final Exam and more
Use Python to visualize Postgres Data Output and get your Conclusion about Data.
Use SQL to create databases.
Use SQL to insert data into a table.
Use SQL to Query & retrieve data from databases.
Use SQL to Sort records after retrieving from databases.
Use SQL to Group data by specific conditions.
Use SQL to Filter data by using where clause.
How & when to use Joins types in SQL.
How to create and deal with Sub-queries in SQL.
How to create and deal with common table expression in SQL.
Use SQL to perform data analysis of real world databases
Use SQL to perform advanced techniques to retrieve data from databases.” source: udemy.com

SQL Boot Camp 2023: Complete SQL Course
SQL Boot Camp 2023: Complete SQL Course

Xem thêm: Có cần sử dụng Cơ sở dữ liệu NoSQL trong Phân tích dữ liệu không?

You will learn many tips and tricks in PostgreSQL to query data through the following Topics covered in this course:

 • Using Real World PostgreSQL Database Airlines Database.
 • What is a Database
 • SQL database for beginners.
 • Installing PostgreSQL database.
 • Creating Tables in database using SQL.
 • Drop table from SQL database
 • SELECT Statement use with SQL database data querying
 • WHERE Clause use with SQL database data querying
 • Operators used with Where clause in SQL database data querying .
 • AND & OR use with SQL database data querying
 • like use with SQL database data querying .
 • Filtering Operators use with SQL database data querying .
 • ORDER BY use with SQL database data querying .
 • LIMIT use with SQL database data querying .
 • DISTINCT use with SQL database data querying .
 • Renaming Column in SQL database.
 • Functions use with SQL database data querying .
 • GROUP BY & HAVING Clauses use with database data querying .
 • Aggregation Queries in SQL database.
 • CASE Clause use with database data querying .
 • Time & date data in SQL in database.
 • Table Joins in SQL database.
 • INNER and OUTER Joins in SQL database.
 • UNION, UNION ALL, INTERSECT and EXCEPT Clauses use with SQL database data querying.
 • Sub-queries use with SQL database data querying .
 • Correlated Sub queries use with SQL database data querying.
 • Window Functions for Analytics in SQL database.
 • Challenges for more SQL practice in this course.
 • Final Exam in SQL database data querying.

Why you Should Learn Structured Query Language (SQL)?

SQL used to be originally created to enable non-IT professionals to query facts from datasets except wanting to ask a programmer for help. SQL aimed to be a whole lot greater effective than interfaces such as question through example, and greater bendy than prebuild reports. The goal was once to enable new approaches of inspecting and querying present data.

Xem thêm: Data Analyst Skillpath: Zero to Hero in Excel, SQL Python | Free

SQL is a declarative language – the consumer tells the database which information is required and the database decides how to function the command. The emphasis is on the end result of the manner rather than the technique itself – the ends as an alternative than the means. This contrasts to the ancient way of programming, in which the user had to describe the statistics gathering step-by-step. However, the success and efficiency of SQL depends upon customers asking the right questions, and this is where SQL can help. SQL teaches database users how to pleasant phrase their questions in order to receive the fastest, most accurate solutions from the database.

Besides being in a position to use SQL to query databases, gaining knowledge of it additionally encourages us to build effective mental fashions to suppose about data. We acquire and store more and greater facts – and being be successful of reasoning that statistics is a effective mental ability. Just suppose of all the records accrued by using large social networks or corporations that defend the free world!

PostgreSQL is free, open and unlimited, PostgreSQL is on hand for free and it is open. It will by no means be bought. This makes it the exceptional device for getting to know about relational databases. PostgreSQL has very exhaustive and designated documentation. Although hard on the beginner – it is challenging to discover an easy entry factor – having mastered the first step, you will in no way run out of facts to further your knowledge.

May also be the ultimate reply when your development stalls – which isn’t precisely comforting, but a lot better than knowing there is no viable answer.

Relational databases are nonetheless the workhorses of the laptop industry. PostgreSQL has an advanced implementation of SQL and is very close to the SQL standard. So your know-how would be of use as it is transferable, so different SQL databases are reachable to you.

It’s correct for your thought – and your career!

Still want convincing that gaining knowledge of SQL is worth it?

Well, in addition to developing new neural pathways in your brain, it could do wonders for your profession possibilities as it will make you a applicable candidate. Having “PostgreSQL knowledge” in your CV and on-line profile will almost clearly attract the attention of recruiters.

source: udemy.com 

Xem thêm: Khóa học Machine Learning Cơ bản và Nâng cao | Chia sẻ miễn phí

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn, cập nhật 20.12.2022 (for 150 enrolls today):

https://www.udemy.com/course/sql-bootcamp-course/?couponCode=3C177002DD32BAAAF1E5

SQL Course 2023: SQL for Data Analysis and Data Science.

SQL Course 2023
SQL Course 2023

SQL by SQL example, SQL Challenges& SQL Final Exam using Real World SQL Database for Data Science & Data Analysis. Source: Udemy.com.

Cập nhật tháng 6.2023 (mới nhất). Trước đây, mình có chia sẻ link đăng ký khi tác giả cập nhật khóa học này vào tháng 6/2022, ở bài viết sau:

Source: Udemy.com Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today) 20.6.2023: https://www.udemy.com/course/sql-course-for-data-science/?couponCode=C6FF896D14612940894E

Zero to Hero in SQL

2023 Complete SQL Bootcamp from Zero to Hero in SQL. Become an expert in SQL by learning through concept & Hands-on coding. source: udemy.com 

Complete SQL Bootcamp from Zero to Hero in SQL
Complete SQL Bootcamp from Zero to Hero in SQL

Bạn sẽ học cách đọc và viết các truy vấn phức tạp trong SQL. Những kỹ năng này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL chính nào khác, như MySQL, Microsoft SQL Server, Amazon Redshift, Oracle và nhiều hơn nữa.

Học SQL là một trong những cách nhanh nhất để cải thiện triển vọng sự nghiệp của bạn vì đây là một trong những kỹ năng công nghệ đang được tìm kiếm nhiều nhất! Trong khóa học này, bạn sẽ học nhanh chóng và nhận được các thử thách và bài kiểm tra để cải thiện hiểu biết của bạn!

Trong khóa học này, bạn sẽ học mọi thứ bạn cần để trở thành một chuyên gia SQL! Bao gồm:

 • Bắt đầu với DBeaver, một trong những công cụ SQL phổ biến nhất trên thế giới.
 • Học cú pháp cơ bản của SQL.
 • Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các hàm tổng hợp với lệnh GROUP BY.
 • Chạy các truy vấn nâng cao với các hoạt động chuỗi và so sánh.
 • Học cách sử dụng các toán tử logic để thêm luồng logic vào các truy vấn SQL của bạn.
 • Học cách tạo bảng và cơ sở dữ liệu với ràng buộc trên các mục nhập dữ liệu.
 • Học các lệnh JOIN thông thường trong SQL.
 • Học cách chuyển đổi biểu đồ ER thành một bảng SQL.

Đối tượng của khóa học này:

 • Bất kỳ ai quan tâm đến việc học SQL để giúp công việc hiện tại hoặc tìm kiếm vai trò mới. SQL là một trong những kỹ năng đang được tìm kiếm nhiều nhất ngày nay.
 • Bất kỳ ai muốn giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp và tạo ra báo cáo bằng cách sử dụng dữ liệu.
 • Chủ doanh nghiệp, nhân viên bán hàng hoặc nhân viên marketing quan tâm đến việc hiểu rõ hơn về dữ liệu công ty.
 • Nhà phát triển đang tìm cách xây dựng ứng dụng (ví dụ: mạng xã hội, trang web thương mại điện tử) bằng SQL.

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 16/12/2023:

https://www.udemy.com/course/2022-complete-sql-bootcamp-from-zero-to-hero-in-sql/?couponCode=D2A0961CCA69AC4C5D7F

SQL complete Bootcamp From Basics to Advanced

SQL complete Bootcamp From Basics to Advanced,Sql interview
SQL complete Bootcamp From Basics to Advanced,Sql interview free source: udemy.com
 • 20 hours on-demand video
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access

What you’ll learn

 • Learns how to install mysql workbench
 • Learns how to work with mysql commands
 • Learns how data is stored and modified in SQL
 • Will provide complete knowledge on all database objects of sql
 • Data analytics, Data engineering, Data science, Database development

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 12/3/2024:

https://www.udemy.com/course/sql-from-basics-to-advanced/?couponCode=A8FD261A6E1178892B83

SQL Server Integration Services (SSIS)

Free “Master BI, SSIS, SSRS, SSAS & MDX – Zero to Hero (2024)” course

Mastering Data Engineering: From SSIS Foundations to Advanced MSBI Techniques. source: Udemy.com

Master BI, SSIS, SSRS, SSAS & MDX - Zero to Hero (2024)
Master BI, SSIS, SSRS, SSAS & MDX – Zero to Hero (2024)
 • 17 hours on-demand video
 • 23 downloadable resources

“What you’ll learn

 • Data Integration Mastery: Master ETL tasks with SSIS for advanced data migration and workflow automation
 • Dynamic SSIS Configurations: Learn dynamic package configurations, event handling, and inter-package communication
 • Efficient Data Handling: Work with various data sources, transform, sort, merge, and join data effectively
 • MSBI Project Proficiency: Design databases, create ETL solutions, cubes with SSAS, and reports with SSRS
 • Reporting Skills: Develop dynamic reports using SSRS, learn matrix reporting, sorting, and expressions
 • Analytical Depth with SSAS: Analyze data using SSAS, mastering MDX queries, KPIs, and calculated members
 • Troubleshooting SSIS Packages: Gain skills in troubleshooting, debugging, and deploying SSIS solutions
 • SQL Server Expertise: Enhance your T-SQL skills for effective data interaction, extraction, and analysis
 • Multidimension expressions(MDX): Enhance your MDX skills for effective data interaction, extraction, and analysis
 • Data Exploration & Reporting: Explore data sources, extract and load modified data, and generate insightful reports” source: Udemy.com

MSBI, hay Microsoft Business Intelligence, là một nền tảng phần mềm dành cho việc tích hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu và báo cáo trong môi trường doanh nghiệp. Khóa học này cung cấp hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học tiếp cận và hiểu biết sâu hơn về MSBI.

Trong MSBI, có ba thành phần chính:

 1. SQL Server Integration Services (SSIS): Đây là công cụ được sử dụng để tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một kho dữ liệu duy nhất. Trong quá trình học, người học sẽ được hướng dẫn về các kỹ thuật ETL (Extract, Transform, Load) để xử lý dữ liệu, bao gồm cách sử dụng các tính năng nâng cao như phân nhánh điều kiện, biến đổi dữ liệu và triển khai các gói dữ liệu.
 2. SQL Server Analysis Services (SSAS): SSAS được sử dụng để xây dựng các cube OLAP (Online Analytical Processing) để phân tích dữ liệu đa chiều. Trong quá trình học, người học sẽ được hướng dẫn về cách xây dựng cube OLAP, hiểu về các khía cạnh như chuỗi thời gian và các khía cạnh phân cấp. Họ cũng sẽ tìm hiểu về các khái niệm như KPIs, tổng hợp dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu để xây dựng các mô hình phân tích dữ liệu và quyết định tốt hơn.
 3. SQL Server Reporting Services (SSRS): SSRS được sử dụng để tạo các báo cáo và trực quan hóa dữ liệu. Trong quá trình học, người học sẽ được hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao về tạo báo cáo, bao gồm cách sử dụng các thành phần động và tương tác để làm cho báo cáo phong phú hơn. Họ cũng sẽ tìm hiểu về các loại báo cáo như biểu đồ cột, đồng hồ, chỉ báo và nhiều hơn nữa.

Với những kiến thức và kỹ năng được học từ MSBI, người học có thể trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực tích hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu và báo cáo, giúp họ đưa ra những quyết định thông minh dựa trên dữ liệu trong môi trường doanh nghiệp.

Link đk miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), ngày 2/5/2024:

https://www.udemy.com/course/master-bi-ssis-ssrs-ssas-mdx-zero-to-hero-2024/?couponCode=3-DISCUDEMY.COM


Xem thêm:

 1. Khóa học Power BI miễn phí: Phân tích, trực quan hóa dữ liệu
 2. 500+ khóa học lập trình Python miễn phí mới nhất

Các bài viết chia sẻ các khóa học miễn phí khác:

 1. (Free) Khóa Học Cơ Sở Dữ Liệu Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 2. Có cần sử dụng Cơ sở dữ liệu NoSQL trong Phân tích dữ liệu không?
 3. Power Apps là gì? Hướng dẫn sử dụng Microsoft Power Apps từ A – Z
 4. Tài liệu VBA Excel miễn phí (tổng hợp 2024)
 5. Khóa học trí tuệ nhân tạo (AI) cho mọi người
 6. Khóa học ChatGPT miễn phí tốt nhất (tổng hợp)
Hướng dẫn (thủ thuật) đăng ký một số tài khoản Premium với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí:
 1. [2024] Thủ thuật tạo tài khoản Semrush Guru miễn phí
 2. Đăng ký tài khoản DataCamp giá rẻ
 3. Review, chia sẻ cách tạo tài khoản Picsart Gold miễn phí
 4. Review Chia sẻ cách đăng ký tài khoản Skillshare premium free

 

 


5/5 - (1 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com
[sibwp_form id=2]
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link