Khóa học Capcut miễn phí – Làm chủ kỹ năng tạo video ngắn

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

[Free] Chia sẻ Khóa học Capcut miễn phí – Làm chủ kỹ năng Edit video ngắn, từ cơ bản đến nâng cao. Cập nhất mới nhất.

Khóa học Capcut online

Share Khóa học Capcut online - làm chủ kỹ năng tạo video ngắn.
Share Khóa học Capcut online – làm chủ kỹ năng tạo video ngắn.

Khóa học Capcut Online không chỉ là cơ hội để học cách sử dụng một trong những ứng dụng chỉnh sửa video phổ biến nhất hiện nay, mà còn là cơ hội để bạn khám phá và phát triển tiềm năng sáng tạo của mình. Dưới đây là một số lợi ích và thông tin bổ sung về khóa học này:

 1. Nâng cao kỹ năng chỉnh sửa video:
 • Sử dụng các công cụ chuyên nghiệp: Khóa học cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng mọi công cụ chỉnh sửa trong Capcut, từ cơ bản như cắt và ghép video đến các kỹ thuật nâng cao như hiệu chỉnh màu sắc, thêm hiệu ứng đặc biệt và chuyển cảnh mượt mà.
 • Tạo ra video chất lượng cao: Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng tạo ra những video chuyên nghiệp, thu hút và ấn tượng, giúp bạn nổi bật trong cộng đồng mạng.
 • Tiết kiệm thời gian: Bạn sẽ học cách sử dụng Capcut một cách hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình chỉnh sửa video, từ đó tăng hiệu suất làm việc của bạn.
 1. Phát triển khả năng sáng tạo:
 • Khám phá ý tưởng mới: Khóa học sẽ cung cấp cho bạn hàng loạt ý tưởng sáng tạo để tạo ra những video độc đáo và thu hút.
 • Thể hiện bản thân: Với sự đa dạng của công cụ và hiệu ứng trong Capcut, bạn có thể thể hiện phong cách và cá tính riêng của mình trong mỗi video bạn tạo ra.
 • Tăng cường khả năng sáng tạo: Việc tham gia khóa học này không chỉ giúp bạn thành thạo trong việc chỉnh sửa video mà còn phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của bạn.
 1. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp:
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh: Kỹ năng chỉnh sửa video là một lợi thế lớn trong nhiều lĩnh vực như marketing, truyền thông, giáo dục, v.v.
 • Tìm kiếm công việc mới: Với kỹ năng từ khóa học Capcut, bạn có thể dễ dàng ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến sáng tạo nội dung và thu hút nhà tuyển dụng.
 • Tự tạo thu nhập: Bạn có thể sử dụng kỹ năng chỉnh sửa video để làm freelancer hoặc bán video online, từ đó tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bản thân.

Ngoài những lợi ích trên, khóa học Capcut còn mở ra những cơ hội và trải nghiệm mới:

 • Kết nối cộng đồng: Tham gia khóa học, bạn sẽ được kết nối với cộng đồng các nhà làm video, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người có cùng đam mê.
 • Cập nhật xu hướng mới: Khóa học giúp bạn không chỉ nắm vững kỹ năng chỉnh sửa video mà còn cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này, giúp bạn luôn đứng vững trước thị trường đầy biến động.
 • Tăng niềm vui và hứng thú: Chỉnh sửa video không chỉ là một công việc mà còn là một hoạt động thú vị và bổ ích giúp bạn giải trí, thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.

Lưu ý rằng, hiệu quả của khóa học Capcut phụ thuộc vào sự nỗ lực và thời gian bạn dành cho việc học, vì vậy hãy chọn khóa học phù hợp nhất với trình độ và nhu cầu của bản thân để đạt được kết quả tốt nhất.

Nếu bạn dùng Capcut trên di động thì có thể download trên chợ ứng dụng:

 1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemon.lvoverseas
 2. https://apps.apple.com/us/app/capcut-video-editor/id1500855883

Share khóa học Capcut miễn phí

Dưới đây mình xin chia sẻ link một số khóa học làm chủ capcut, khóa học capcut dành cho người mới bắt đầu và khóa học capcut chuyên nghiệp, từ Udemy.com và một số nền tảng đào tạo khác.

Link đăng ký/download là link sử dụng vĩnh viễn. Ưu đãi đăng ký thường chỉ dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong ngày. Các bạn có thể cập nhật chia sẻ miễn phí mới nhất từ các kênh liên hệ: ở đây hoặc đăng ký bản tin chia sẻ premium ở cuối bài viết.

CapCut Video Editing Masterclass: From Novice to Pro

Learn Beginner-Advanced Capcut Video Editing, Audio Editing, Color Grading, Motion Graphics, and Green Screen. source: udemy.com

CapCut Video Editing Masterclass: From Novice to Pro
CapCut Video Editing Masterclass: From Novice to Pro
 • 2 hours on-demand video
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access

What you’ll learn

 • “Master CapCut’s Interface: Understanding CapCut’s layout and tools, setting the stage for efficient and effective editing.
 • Efficient Media Management: Learn how to import, organize, and manage your media assets seamlessly within CapCut.
 • Basic to Advanced Editing Techniques: From simple clip edits to more complex processes like transcript-based editing and keyframing.
 • Creative Enhancements: Elevate your videos with captivating elements such as text, coloration, transitions, music, SFX, stock videos, and photos.
 • Captioning Mastery: Explore both auto and manual captioning techniques to make your content more accessible and engaging.
 • Special Effects and Filters: Discover how to use stickers, effects, and filters to add a personalized touch and enhance the visual appeal of your videos.
 • Background Removal: Learn the art of removing backgrounds from videos and photos.
 • Exporting Your Masterpiece: Understand the export process to ensure your final product meets the desired quality and format.
 • Script-to-Video Creation: Transform your ideas into a compelling visual narrative, understanding the transition from script to final video.
 • CapCut for Desktop: Explore the desktop version of CapCut and understand how to leverage its additional features for more advanced editing.

Requirements

 • A computer or mobile device capable of running CapCut.
 • Internet connectivity for downloading CapCut and accessing course materials.
 • Eagerness to learn and unleash your creativity through video editing.

Description

Welcome to the ultimate CapCut video editing masterclass! Unlock the full potential of your creative expression with our comprehensive CapCut Video Editing Tutorial. Whether you are a beginner or a seasoned content creator, this course will empower you to harness the capabilities of CapCut, a versatile video editing platform. From importing media to advanced editing techniques, you’ll master every aspect of this user-friendly tool.

This course is all about helping you understand and use CapCut, a cool video editing tool that’s easy to learn.

We start by showing you how to get CapCut and make an account online. Then, we take a good look at the CapCut platform, so you know where everything is and how it works.

After that, we dive into the fun stuff! You’ll learn how to bring in videos and manage them easily. We’ll show you how to record within CapCut and edit your videos in different ways, from simple changes to more advanced tricks.

Make your videos look super cool by adding text, colors, transitions, music, and other exciting things. We’ll also teach you how to put captions (words on the screen) and use fun effects like stickers and filters.

Ever wondered how to remove backgrounds from videos and photos? We’ve got you covered! Plus, we’ll guide you through the steps to share your finished videos with others.

But wait, there’s more! We’ll also explore the desktop version of CapCut, where you can find extra features to make your videos even better. The course ends with a project, giving you a chance to practice and show off what you’ve learned.

Who this course is for:

 • Beginner Video Editors: If you’re new to video editing, this course provides a step-by-step guide to help you navigate through CapCut’s features and unleash your creativity.
 • Content Creators: For social media influencers, YouTubers, or anyone creating digital content, this course equips you with the skills to enhance your videos and captivate your audience.
 • Aspiring Editors: If you’re considering a career in video editing, this course serves as a practical foundation, covering essential techniques and tools used in the industry.”

source: udemy.com

Share khóa học Capcut miễn phí
Share khóa học Capcut miễn phí

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), ngày 02/2/2024:

https://www.udemy.com/course/capcut-video-editing-masterclass-from-novice-to-pro/?couponCode=1C698695E2D980D09F24

CapCut Video Editing Masterclass for Mac and PC

Learn Video Editing with Capcut: A Free Video Editin Software. source: udemy.com

 CapCut Video Editing Masterclass for Mac and PC
CapCut Video Editing Masterclass for Mac and PC. source: udemy.com
 • 2.5 hours on-demand video
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access

What you’ll learn

 • “Master CapCut’s Interface: Gain a comprehensive understanding of CapCut’s layout and tools, setting the stage for efficient and effective editing.
 • Efficient Media Management: Learn how to import, organize, and manage your media assets seamlessly within CapCut.
 • Basic to Advanced Editing Techniques: From simple clip edits to more complex processes like transcript-based editing and keyframing.
 • Creative Enhancements: Elevate your videos with captivating elements such as text, coloration, transitions, music, SFX, stock videos, and photos.
 • Captioning Mastery: Explore both auto and manual captioning techniques to make your content more accessible and engaging.
 • Special Effects and Filters: Discover how to use stickers, effects, and filters to add a personalized touch and enhance the visual appeal of your videos.
 • Background Removal: Learn the art of removing backgrounds from videos and photos.
 • Exporting Your Masterpiece: Understand the export process to ensure your final product meets the desired quality and format.”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 03/2/2024:

https://www.udemy.com/course/capcut-video-editing-masterclass-for-mac-and-pc/?couponCode=0886BA59E6147CF35ECB

Complete CapCut Desktop and Mobile Mastery Course

Mastering CapCut on Desktop: Learn to Edit, Trim, and Transform Videos into High-Value Content. source: udemy.com

What you’ll learn

 • Basics of CapCut: Navigating the interface and understanding its key features
 • Editing Techniques: From simple cuts to advanced editing, including layering and keyframing
 • Media Management: Importing and organizing photos, videos, music, and stickers
 • Audio and Sound Design: Editing audio tracks and using sound effects
 • Text and Titles: Adding and animating text for visual impact
 • Effects and Filters: Applying special effects and filters for enhanced visuals
 • Using Templates: Creating videos quickly with templates and presets
 • Speech Features: Utilizing speech-to-text and text-to-speech for engaging content
 • Commercial Resources: Accessing and employing CapCut’s library for enriched projects
 • Exporting Videos: Finalizing and sharing videos in various formats

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today),22/3/2024:  https://www.udemy.com/course/complete-capcut-desktop-mastery-course/?couponCode=3CEE9DB2B45A61762D9C

Khóa học dựng phim Capcut Social Video Editing

Tên khóa học: “Capcut Video Editing for Social Media Reels Shorts Videos – Captivate & Convert: Master the Art of CapCut Editing for Social Media” source: udemy.com

Capcut Video Editing for Social Media Reels Shorts Videos
Capcut Video Editing for Social Media Reels Shorts Videos

“What you’ll learn

 • Introduction to Workspace and the Interface
 • Importing your media in Capcut
 • Trimming, Splitting and Shortcut keys to use
 • Color Grading and using Luts in your video
 • Understanding the Keyframing in Capcut
 • Working with Green Screen and using the Background Blur in Capcut
 • Making an Instagram Reel in Capcut
 • Creating an Instagram Story in Capcut
 • Making a Tiktok Video
 • Making a Youtube Thumbnail for your Video
 • Making a Youtube Video in Capcut
 • Making a Youtube Short
 • Making a Facebook Video”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), ngày 2/4/2024: https://www.udemy.com/course/capcut-video-editing-for-social-media-reels-shorts-videos/?couponCode=4464E0C2FDB8F600CAA4

 

 

 


Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link