Sử dụng ChatGPT tự dộng thiết kế Slide PowerPoint | Khóa học

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Chia sẻ khóa học hướng dẫn sử dụng ChatGPT thiết kế Slide PPT – đăng ký miễn phí truy cập đầy đủ khóa học và sử dụng vĩnh viễn.

Xem thêm: Hướng dẫn dùng tài khoản Slidesgo Premium cho người mới bắt đầu

 • Cập nhật tháng 12/2023: Các dịch vụ hỗ trợ liên quan với mức phí ưu đãi: tài khoản SlidesGo premium, tài khoản Slidebean.com, tài khoản Inforgrapia, Prezi, Envato Elements, Pikbest… để được tư vấn kỹ hơn, báo giá chi tiết và chọn gói đăng ký phù hợp với yêu cầu sử dụng của bạn với mức phí tiết kiệm nhất, xin vui lòng liên hệ: https://chiasepremium.com/lien-he/

Presentation with AI and ChatGPT

ChatGPT có rất nhiều công dụng, mình có chia sẻ hơn 50 khóa học ChatGPT ứng dụng trong thực tế từ Udemy.com,… ở bài viết sau:

Nội dung chính của khóa học

Học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo bài thuyết trình ấn tượng và có tác động cao. Dù bạn là chuyên gia, giáo viên, hay tiếp thị viên, khóa học này trang bị bạn công cụ và kỹ thuật để nâng cao kỹ năng thuyết trình.

Nội dung khóa học:
 • Kỹ thuật thiết kế nâng cao bằng AI
 • Kể chuyện sáng tạo với hỗ trợ của AI
 • Sử dụng công cụ AI thực tế
 • Tạo nội dung tùy chỉnh với sự giúp đỡ của AI
 • Phát triển kỹ năng bài thuyết trình chuyên nghiệp
Kỹ năng học được:
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Thiết kế bài thuyết trình
 • Sáng tạo nghệ thuật AI
 • Ứng dụng AI
 • Trực quan hóa thiết kế
 • Viết lời nhắc

Đối tượng: Dành cho mọi người muốn nâng cao kỹ năng thiết kế bài trình bày PowerPoint. Phù hợp cho đồ họa, kinh doanh, giáo dục và sinh viên. Không yêu cầu kinh nghiệm AI, thích hợp cho cả người mới và có kinh nghiệm.

Thông tin chi tiết:

Presentation with AI and ChatGPT: Fast Presentation Creation

Unlock Creative Presentations, Enhance Visuals, Optimize Slide Design, AI Tools for Content and Visuals using ChatGPT 4. source: udemy.com

Presentation with AI and ChatGPT: Fast Presentation Creation
Free Presentation with AI and ChatGPT: Fast Presentation Creation course source: udemy.com
 • 1.5 hours on-demand video
 • 3 downloadable resources
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access
 • Closed captions
 • Audio description in existing audio
 • Certificate of completion

What you’ll learn

 • Master AI-powered content creation with tools like ChatGPT and Sharly AI.
 • Develop captivating visuals using Adobe Firefly, Leonardo AI, and other advanced techniques.
 • Optimize slide design with tools like Khroma, Bright Slide, and Slido for interactive presentations.
 • Create a full presentation from scratch, showcasing mastery in AI-powered presentation design.

Requirements

 • No prior AI or design experience required. Access to a computer is sufficient.

Description

About This Class

Learn how to create Presentation leveraging AI in “Presentation with AI and ChatGPT: Fast Presentation Creation.” This course is designed to leverage the power of artificial intelligence to take your presentation skills to the next level. Whether you are a professional, educator, or marketer, this course will equip you with innovative tools and techniques for creating stunning, impactful presentations.

What You Will Learn:

 • AI-Enhanced Design Techniques: Understand how to use AI for crafting visually appealing and persuasive presentations.
 • Innovative Storytelling: Learn the art of storytelling in presentations, enhanced with AI-driven data analysis and visual aids.
 • Practical AI Tools: Get hands-on experience with various AI tools that simplify and enhance the presentation design process.
 • Customized Content Creation: Discover how to use AI to tailor content specifically to your audience, making your presentations more effective and engaging.
 • Professional Grade Presentations: Develop the skills to create presentations that stand out in professional settings, from business meetings to academic conferences.

You’ll learn these design skills:

 • Presentation Skills
 • Presentation Design
 • AI Art Generation
 • AI Applications
 • Design Visualization
 • Writing Prompts

Who Is This Class For:

This course caters to anyone looking to upskill in powerpoint presentation design. It’s perfect for graphic designers, business professionals, educators, and students. No prior experience in AI is necessary, making it suitable for beginners, yet it offers depth for those with existing presentation skills.

Materials/Resources:

 • A computer or tablet for hands-on practice
 • Your creative ideas and enthusiasm to learn

Join this course to harness the full potential of AI in your presentations, making them more engaging, efficient, and effective. Learn the secrets of combining technology with creativity, and watch as your presentations captivate and inspire your audience.

Who this course is for:

 • Ideal for content creators, designers, educators, and professionals seeking to enhance presentation skills with AI. Suitable for beginners and those eager to explore the creative possibilities of AI in presentations.”

source: udemy.com

Khóa học sử dụng ChatGPT để tạo bản trình bày PowerPoint
Khóa học sử dụng ChatGPT để tạo bản trình bày PowerPoint

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 18/1/2024: https://www.udemy.com/course/presentation-with-ai-and-chatgpt-fast-presentation-creation/?couponCode=SOCIAL

 

Microsoft PowerPoint – Presentations & Data Visualization

PowerPoint presentation slides and animation. Learn to create PowerPoint presentation and use data visualization. source: udemy.com

Microsoft PowerPoint - Presentations & Data Visualization
Microsoft PowerPoint – Presentations & Data Visualization
 • 2.5 hours on-demand video
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access

What you’ll learn

 • Use PowerPoint to create online lectures or videos with recorded narration
 • Data Visualization with PowerPoint charts
 • Rapidly learn PowerPoint by working with an experienced professional
 • Build Effective PowerPoint Presentations

 

 

The focus of this course is the design process and template creation. We will learn the process of creating an outstanding presentation. We will design using PowerPoint and make infographics, world maps, graphs, charts, features, processes, introductions about our slides, and many things that are important to a well-prepared presentation. Whether you’re looking to give a monthly report or impress prospective clients with your PowerPoint designs, learning the shortcuts and how to build unique themes is essential for crafting engaging and informative presentations.

If you do not know where to start and would like to quickly get a grasp on the software, its usage, its most essential tools, and what is more important a real-world example workflow take this PowerPoint Crash Course to solve all these struggles – enroll now. You will go from beginning PowerPoint user to Advanced user. This course will take you through a comprehensive understanding of the most popular presentation tool on the market. Even if you’re a seasoned PowerPoint user you’ll be amazed at the techniques and tools you’ll pick up to help you become more productive and efficient in PowerPoint. At completion of this course you will have mastered the most popular and sought after Microsoft PowerPoint tools. You will be able to Build and Deliver Effective PowerPoint Presentations, Integrate Data from other Microsoft Office Applications, Pick the Proper PowerPoint Slide Layouts for your Content, Automate PowerPoint Formatting and Slide Layouts with Master Slides.”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 29/2/2023: https://www.udemy.com/course/microsoft-powerpoint-presentations-data-visualization/?couponCode=EDUCBA1219722

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link