BPMN (Business Process Model and Notation) là gì?

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

 

BPMN là gì?

BPMN là gì?
BPMN là gì? Image credit: visual-paradigm.com

BPMN là một ngôn ngữ mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ trong các ứng dụng phân tích kinh doanh. BPMN cung cấp một tập hợp các biểu đồ và ký hiệu tiêu chuẩn để biểu diễn các hoạt động, sự kiện và luồng dữ liệu trong quy trình nghiệp vụ. Sử dụng BPMN, người dùng có thể tạo ra các biểu đồ trực quan để mô hình hóa quy trình kinh doanh một cách dễ dàng.

Các biểu đồ BPMN giúp người dùng hiểu và tương tác dễ dàng hơn với các quy trình nghiệp vụ, từ việc thiết kế và triển khai đến theo dõi và tối ưu hóa. Điều này giúp tăng cường sự hiểu biết về giao tiếp giữa các bộ phận trong tổ chức, làm cho việc quản lý và cải thiện quy trình trở nên hiệu quả hơn. Nhờ vào việc sử dụng các biểu đồ và ký hiệu tiêu chuẩn của BPMN, các nhà phân tích kinh doanh (BA) có thể truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và chính xác hơn.

BPMN (Business Process Model and Notation) là một tiêu chuẩn cho việc mô hình hóa quy trình kinh doanh, cung cấp một ký hiệu đồ họa để chỉ định các quy trình kinh doanh trong Biểu đồ quy trình kinh doanh (BPD), dựa trên kỹ thuật biểu đồ luồng rất giống với biểu đồ hoạt động từ Unified Modeling Language (UML). Mục tiêu của BPMN là hỗ trợ quản lý quy trình kinh doanh, cho cả người dùng kỹ thuật và người dùng kinh doanh bằng cách cung cấp một ký hiệu trực quan cho người dùng kinh doanh, nhưng có thể biểu diễn ngữ nghĩa các quy trình phức tạp.

Xem thêmMiro là gì? Hướng dẫn sử dụng Miro Online Whiteboard

BPMN sử dụng một tập hợp các biểu tượng và ký hiệu đồ họa được tiêu chuẩn hóa để biểu diễn các yếu tố khác nhau của quy trình kinh doanh, chẳng hạn như:

 • Hoạt động: Các bước trong quy trình kinh doanh.
 • Sự kiện: Các điểm trong quy trình kinh doanh nơi có điều gì đó xảy ra, chẳng hạn như bắt đầu hoặc kết thúc quy trình, hoặc nhận được tin nhắn.
 • Cổng: Các điểm trong quy trình kinh doanh nơi luồng điều khiển được chia tách hoặc kết hợp lại.
 • Đường luồng: Các đường nối các yếu tố khác nhau của quy trình kinh doanh và chỉ ra hướng của luồng điều khiển.
 • Đối tượng dữ liệu: Các dữ liệu được sử dụng hoặc tạo ra bởi quy trình kinh doanh.

BPMN có thể được sử dụng để mô hình hóa tất cả các loại quy trình kinh doanh, từ đơn giản đến phức tạp. Nó được sử dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề để cải thiện hiệu quả, hiệu suất và khả năng thích ứng của quy trình kinh doanh.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng BPMN:

 • Cải thiện giao tiếp và cộng tác giữa các bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như người dùng kinh doanh, nhà phân tích quy trình kinh doanh và nhà phát triển phần mềm.
 • Giúp xác định và loại bỏ các điểm nghẽn và lãng phí trong quy trình kinh doanh.
 • Cải thiện khả năng thích ứng của quy trình kinh doanh với sự thay đổi.
 • Cung cấp một cơ sở để đo lường và cải thiện hiệu suất của quy trình kinh doanh.

BPMN là một công cụ mạnh mẽ cho việc quản lý quy trình kinh doanh. Nó có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả, hiệu suất và khả năng thích ứng của quy trình kinh doanh của tổ chức.

Xem thêm: Business Development là gì? Top Business Development Courses

BPMN 2.0 là gì?

BPMN 2.0 là phiên bản mới nhất của BPMN, được phát hành vào năm 2011. BPMN 2.0 là một tiêu chuẩn quốc tế cho việc mô hình hóa quy trình kinh doanh, cung cấp một tập hợp các biểu tượng và ký hiệu đồ họa được tiêu chuẩn hóa để biểu diễn các yếu tố khác nhau của quy trình kinh doanh.

BPMN 2.0 có một số cải tiến so với BPMN 1.0, bao gồm:

 • Hỗ trợ tốt hơn cho các quy trình kinh doanh phức tạp
 • Hỗ trợ cho các hoạt động mới, chẳng hạn như các hoạt động lặp lại và các hoạt động quyết định
 • Hỗ trợ cho các yếu tố mới, chẳng hạn như các đối tượng dữ liệu và các bộ điều khiển luồng

BPMN 2.0 được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề để cải thiện hiệu quả, hiệu suất và khả năng thích ứng của quy trình kinh doanh của họ.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng BPMN 2.0:

 • Cải thiện giao tiếp và cộng tác giữa các bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như người dùng kinh doanh, nhà phân tích quy trình kinh doanh và nhà phát triển phần mềm.
 • Giúp xác định và loại bỏ các điểm nghẽn và lãng phí trong quy trình kinh doanh.
 • Cải thiện khả năng thích ứng của quy trình kinh doanh với sự thay đổi.
 • Cung cấp một cơ sở để đo lường và cải thiện hiệu suất của quy trình kinh doanh.

BPMN 2.0 là một công cụ mạnh mẽ cho việc quản lý quy trình kinh doanh. Nó có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả, hiệu suất và khả năng thích ứng của quy trình kinh doanh của tổ chức.

Hướng dẫn sử dụng BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation)  có thể được sử dụng để mô hình hóa tất cả các loại quy trình kinh doanh, từ đơn giản đến phức tạp.

Hướng dẫn nhanh

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng BPMN trong công việc kinh doanh:

 1. Xác định quy trình kinh doanh cần mô hình hóa

Bước đầu tiên là xác định quy trình kinh doanh cần mô hình hóa. Quy trình kinh doanh là một tập hợp các hoạt động được thực hiện để đạt được một mục tiêu cụ thể. Các quy trình kinh doanh có thể được chia thành hai loại chính:

 • Quy trình nghiệp vụ cốt lõi: Các quy trình kinh doanh được thực hiện để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức.
 • Quy trình hỗ trợ: Các quy trình kinh doanh được thực hiện để hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ cốt lõi.
 1. Thu thập thông tin về quy trình kinh doanh

Sau khi xác định quy trình kinh doanh cần mô hình hóa, bạn cần thu thập thông tin về quy trình đó. Thông tin này có thể được thu thập từ các nguồn sau:

 • Tài liệu quy trình kinh doanh
 • Phỏng vấn với các bên liên quan
 • Theo dõi quy trình kinh doanh thực tế
 1. Mô hình hóa quy trình kinh doanh

Khi bạn đã thu thập đủ thông tin, bạn có thể bắt đầu mô hình hóa quy trình kinh doanh. BPMN cung cấp một tập hợp các biểu tượng và ký hiệu đồ họa được tiêu chuẩn hóa để biểu diễn các yếu tố khác nhau của quy trình kinh doanh.

 1. Kiểm tra và phê duyệt mô hình

Sau khi mô hình hóa quy trình kinh doanh, bạn cần kiểm tra và phê duyệt mô hình đó. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng mô hình chính xác và đầy đủ.

 1. Áp dụng mô hình

Khi mô hình đã được kiểm tra và phê duyệt, bạn có thể áp dụng mô hình đó. Điều này có thể bao gồm việc cập nhật tài liệu quy trình kinh doanh, đào tạo nhân viên và thay đổi hệ thống CNTT.

Dưới đây là một số mẹo sử dụng BPMN trong công việc kinh doanh:

 • Sử dụng các biểu tượng và ký hiệu BPMN chính xác

BPMN cung cấp một tập hợp các biểu tượng và ký hiệu đồ họa được tiêu chuẩn hóa. Điều quan trọng là sử dụng các biểu tượng và ký hiệu chính xác để đảm bảo rằng mô hình của bạn dễ hiểu và dễ sử dụng.

 • Tạo mô hình đơn giản và dễ hiểu

Mô hình BPMN nên đơn giản và dễ hiểu. Tránh sử dụng quá nhiều chi tiết hoặc các biểu tượng phức tạp.

 • Sử dụng mô hình để giao tiếp và cộng tác

BPMN là một công cụ mạnh mẽ để giao tiếp và cộng tác. Sử dụng mô hình BPMN để chia sẻ thông tin về quy trình kinh doanh với các bên liên quan khác nhau.

 • Sử dụng mô hình để cải thiện quy trình kinh doanh

BPMN có thể được sử dụng để cải thiện quy trình kinh doanh. Sử dụng mô hình BPMN để xác định các điểm nghẽn và lãng phí trong quy trình kinh doanh.

BPMN là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả, hiệu suất và khả năng thích ứng của quy trình kinh doanh. Bằng cách làm theo các hướng dẫn và mẹo trên, bạn có thể sử dụng BPMN một cách hiệu quả trong công việc kinh doanh của mình.

Hướng dẫn sử dụng BPMN chi tiết

Chia sẻ link đăng ky miễn phí vĩnh viễn khoá học hướng dẫn sử dụng thành thạo BPMN 2.0 từ Udemy.com.

The Practical BPMN 2.0 Master Class

Learn to craft expressive BPMN flow charts through dozens of real-world business cases and exercises! Source: Udemy.com

The Practical BPMN 2.0 Master Class
The Practical BPMN 2.0 Master Class

What you’ll learn

 • “Create your own, clean and expressive BPMN models
 • Add business process management to you business analytics skill set
 • Fully comprehend the principles of BPMN 2.0 through learning by doing
 • Gain precious insights from real business use cases
 • Learn how to use a free, light weight BPMN modeler

This course will get you from zero to hero in BPMN 2.0. I will teach you how to apply all the fundamental BPMN elements with the help of processes from exiting business use cases.

We will take a look at:

 • An industrial production processes of a private space ship manufacturer
 • The compliance procedures of a holiday visa application to an island
 • A digital transformation process in the health & beauty industry.
 • A process of manual tasks applied as work instruction in the retail industry
 • And many more

Each of these real life scenarios will then be concluded by an exercise that enables you to try out the freshly learned BPMN elements yourself. 

For this we use Cawemo, a free, lightweight and very user friendly BPMN web modeler that also allows you to share your process models.

In the last section you model completely independently. You can send me the result to review! I am happy to provide you with personal feedback and advice on your final piece of work!

Of course, before every exercise and practical, real business use case I will introduce you every new BPMN element through a brief theory parts. In these theory parts you will learn about the following BPMN Elements

 • Tasks
 • Sequence Flows
 • Pools & Lanes
 • Exclusive Gateway
 • Parallel Gateway
 • Inclusive Gateway
 • Event Based Gateway
 • Start and End Event
 • Message Event
 • Timer Event
 • Conditional Event
 • Link Event
 • Attached Events
 • Collapsed Pools
 • Sub Processes
 • Call Activities
 • Data Object
 • Data Store “

Source: Udemy.com

Source: #udemy

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today):  https://www.udemy.com/course/the-practical-and-complete-bpmn-20-master-class/?couponCode=004DEB02AAEF5375C0E4

– Dịch vụ hỗ trợ mua khoá học Udemy giá rẻ: Liên hệ (Inbox).

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com
[sibwp_form id=2]
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link