WordPress mới lập nhóm cải tiến tốc độ và hiệu suất, WordPress Performance Team.

WordPress lập nhóm cải tiến việc tăng tốc độ và hiệu suất, WordPress Performance Team. Nhóm mới được thành lập lên sẽ lên kế hoạch cải thiện hiệu suất của lõi WordPress cũng như các Plugin và Theme.

Nhóm WordPress Performance bao gồm các cộng tác viên từ Google và Yoast, đang họp để lên kế hoạch cho các bước tiếp theo nhằm phối hợp các nỗ lực để cải thiện hiệu suất WordPress.

Cuộc họp đầu tiên của nhóm sẽ diễn ra vào hôm nay, Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021.

Đây là những bước đầu tiên trong nỗ lực tiếp cận một cách năng động và cởi mở của WordPress nhằm giải quyết các nút thắt về hiệu suất của WordPress, bao gồm cả Theme và Plugin, tập trung vào  giúp các nhà phát triển plugin tối ưu để tránh các lỗi làm chậm website, đồng thời thực hiện những cải tiến nhất định trong việc tăng hiệu suất của lõi WordPress

Hiện nay, Drupal, Wix và Duda đã vượt trội hơn so với WordPress về hiệu suất. Do đó, nhóm WordPress Performance được hi vọng là có thể giúp WordPress giành được vị trí hàng đầu về hiệu suất và tốc độ.

Danh sách 19 hạng mục WordPress cần cải tiến tốc độ và hiệu suất

Dưới đây là danh sách hạng mục WordPress cần cải tiến:

 • Hình ảnh
  Cung cấp hình ảnh có chất lượng tốt nhưng có kích thước nhỏ nhất có thể
 • JavaScript
  Tối ưu hóa phân phối JavaScript – Ưu tiên tập lệnh, tải không đồng bộ / trì hoãn, sử dụng (các) mô-đun, tải mã nguồn ở chân trang, tải có điều kiện…
 • CSS
  Giảm kích thước CSS – Critical CSS inlining, CSS minification, CSS tree shaking,..
 • Phông chữ
  Giảm kích thước phông chữ – Điều phối phông chữ,  fonts CSS inlining, giảm thiểu các  requests,…
 • Theme / plugin
  Khuyến khích các nhà phát triển plugin cung cấp phiên bản có hiệu suất tốt hơn

Dưới đây là danh sách đầy đủ 19 hạng mục cần tối ưu:

 1. Images
 2. JavaScript
 3. CSS
 4. Web fonts
 5. Asset caching
 6. Page caching
 7. Object caching
 8. Bootstrap
 9. Embeds
 10. Facades
 11. SQL
 12. Redirects
 13. CDN support
 14. Themes/Plugin requirements
 15. Host configuration
 16. Site Health
 17. Localization
 18. Measurement
 19. Hints

Nguồn: searchenginejournal.com

Đặt Câu hỏi hoặc để lại Bình luận - Yêu cầu của bạn

Share via
Copy link