Vì sao Kotlin được ưu tiên dùng để phát triển ứng dụng Android

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Chia sẻ khóa học ứng dụng ngôn ngữ lập trình Kotlin để phát triển ứng dụng Android hoàn toàn miễn phí (full courses), sử dụng vĩnh viễn.

Ưu điểm của Kotlin trong phát triển ứng dụng Android

So sánh Kotlin với Java

Kotlin đã nhanh chóng trở thành một lựa chọn phổ biến cho phát triển ứng dụng nhờ vào nhiều lợi ích so với Java:

 1. Mã ngắn gọn hơn: Cú pháp đơn giản của Kotlin giúp loại bỏ đi phần lớn boilerplate code so với Java, giúp viết mã ngắn gọn hơn, dễ đọc hơn và dễ hiểu hơn.
 2. Dễ đọc và dễ bảo trì: Nhờ vào cú pháp rõ ràng và súc tích, mã Kotlin thường dễ đọc và dễ bảo trì hơn so với mã Java. Điều này giúp giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết để hiểu và sửa chữa mã.
 3. An toàn và ít lỗi hơn: Kotlin tích hợp nhiều tính năng an toàn như kiểm soát bộ nhớ và null safety, giúp giảm thiểu các lỗi phổ biến trong lập trình như null pointer exceptions. Điều này cải thiện tính ổn định và bảo mật của ứng dụng.
 4. Năng suất cao hơn: Nhờ vào cú pháp ngắn gọn và tính an toàn, viết mã bằng Kotlin thường nhanh hơn và ít lỗi hơn so với Java. Điều này tăng cường năng suất của nhà phát triển và giúp họ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển tính năng thay vì sửa lỗi.
 5. Hỗ trợ đa nền tảng: Kotlin được hỗ trợ trên nhiều nền tảng như Android, iOS, web và backend, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và giảm thiểu sự phân tán của kiến thức và kỹ năng cho các nhà phát triển. Điều này cũng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển ứng dụng.

Google ưu tiên Kotlin

Google đã chính thức ưu tiên Kotlin trong việc phát triển ứng dụng Android và đã có nhiều biện pháp hỗ trợ cho ngôn ngữ này:

 1. Kotlin là ngôn ngữ chính thức cho phát triển Android: Google đã công bố Kotlin là ngôn ngữ chính thức được hỗ trợ cho phát triển ứng dụng Android từ năm 2017. Điều này có nghĩa là Kotlin nhận được sự ưu tiên trong việc cung cấp công cụ và tài liệu hỗ trợ từ Google.
 2. Nhiều thư viện Android được viết bằng Kotlin: Các thư viện quan trọng trong Android Jetpack, bao gồm cả các thành phần như ViewModel, LiveData, Room Database, và WorkManager, đều được viết bằng Kotlin. Sự tích hợp chặt chẽ này giúp tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm của ứng dụng Android.
 3. Cộng đồng Kotlin phát triển mạnh mẽ: Cộng đồng lập trình Kotlin ngày càng phát triển với nhiều tài nguyên học tập, diễn đàn trao đổi và công cụ hỗ trợ. Sự hỗ trợ đa dạng này giúp cho việc học và phát triển ứng dụng bằng Kotlin trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Các ứng dụng Android nổi tiếng sử dụng Kotlin

Các ứng dụng Android nổi tiếng sử dụng Kotlin
Các ứng dụng Android nổi tiếng sử dụng Kotlin

Dưới đây là một số ví dụ về các ứng dụng Android nổi tiếng được phát triển bằng Kotlin:

 1. Gmail: Ứng dụng email của Google, Gmail, đã được chuyển sang sử dụng Kotlin cho một phần lớn mã nguồn từ năm 2019.
 2. Google Maps: Một trong những ứng dụng điều hướng và bản đồ hàng đầu thế giới, Google Maps, cũng đã sử dụng Kotlin cho một số phần của ứng dụng.
 3. Google Photos: Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ ảnh của Google, Google Photos, cũng được xây dựng với sự hỗ trợ của Kotlin.
 4. YouTube: Ứng dụng xem video trực tuyến lớn nhất thế giới, YouTube, cũng đã bắt đầu sử dụng Kotlin cho một phần của mã nguồn.
 5. Netflix: Ứng dụng xem phim trực tuyến hàng đầu thế giới, Netflix, đã chuyển đổi một số phần của ứng dụng sang Kotlin để tận dụng các lợi ích của ngôn ngữ này.
 6. Pinterest: Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và ý tưởng, Pinterest, cũng là một trong những ví dụ về ứng dụng lớn sử dụng Kotlin.
 7. Evernote: Ứng dụng ghi chú và quản lý thông tin cá nhân, Evernote, cũng đã bắt đầu sử dụng Kotlin cho một số phần của ứng dụng.

Các ứng dụng này là chỉ một phần nhỏ của danh sách các ứng dụng nổi tiếng sử dụng Kotlin. Sự chuyển đổi sang Kotlin cho phần lớn mã nguồn của các ứng dụng này cho thấy sự phổ biến và ưu tiên của Kotlin trong cộng đồng phát triển ứng dụng Android.

Khóa học Kotlin cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Kotlin

Để bắt đầu sử dụng ngôn ngữ lập trình Kotlin, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

1. Cài đặt Kotlin:

 • Kotlin có thể được sử dụng với các IDE như IntelliJ IDEA, Android Studio, Eclipse và NetBeans.
 • Nếu bạn sử dụng IntelliJ IDEA hoặc Android Studio, Kotlin đã được tích hợp sẵn.

2. Tạo dự án mới:

 • Bạn có thể tạo một dự án mới hoặc một tệp Kotlin trong dự án hiện tại.
 • Nếu sử dụng Android Studio, bạn có thể tạo một ứng dụng Android mới và bắt đầu viết mã Kotlin ngay từ đó.

3. Viết và biên dịch mã Kotlin:

 • Viết mã Kotlin trong các tệp có phần mở rộng .kt.
 • Kotlin cung cấp cú pháp tương tự như Java, vì vậy nếu bạn quen thuộc với Java, việc chuyển đổi sẽ không quá khó khăn.
 • Mã Kotlin sau đó sẽ được biên dịch thành bytecode chạy trên máy ảo Java (JVM).

4. Học Kotlin:

 • Có nhiều tài liệu và tài nguyên trực tuyến để học Kotlin.
 • Trang chủ của Kotlin (https://kotlinlang.org/) cung cấp các tài liệu học Kotlin từ cơ bản đến nâng cao.
 • Có các khóa học trực tuyến, video hướng dẫn và sách về Kotlin có sẵn trên các nền tảng như Udemy, Coursera, và Kotlin Academy.

5. Thực hành:

 • Hãy tạo các dự án nhỏ và thực hành viết mã Kotlin.
 • Tham gia cộng đồng Kotlin trên diễn đàn, trang web và mạng xã hội để hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với người dùng Kotlin khác.

6. Tiếp tục học hỏi:

 • Kotlin là một ngôn ngữ phát triển nhanh chóng với sự hỗ trợ từ cộng đồng lớn.
 • Luôn cập nhật kiến thức của bạn bằng cách theo dõi các tin tức, bài viết và công cụ mới về Kotlin.

Bằng cách tuân thủ các bước này và không ngừng thực hành, bạn sẽ có thể nắm vững ngôn ngữ lập trình Kotlin và sử dụng nó để phát triển các ứng dụng Android, web hoặc backend.

Khóa học Kotlin miễn phí

Real Android App Dev in 15 Hours | KotlinDevX Certificate 2024

Learn Kotlin and develop android applications from 0 to Hero. Start your Android App Development career now and be Pro. source: Udemy.com

Real Android App Dev in 15 Hours | KotlinDevX Certificate 2024
Real Android App Dev in 15 Hours course
 • 15.5 hours on-demand video
 • 47 downloadable resources

“What you’ll learn

 • Gain a comprehensive understanding of the Android Studio User Interface and its functionalities.
 • Master the basics of Android Studio Editor for efficient app development.
 • Understand the significance of learning Android Development and Kotlin for modern-day app creation.
 • Learn the initial steps for creating an Android project in Android Studio
 • Configure and create Android Virtual Devices (AVD) for effective app testing.
 • Master the concept of defining variables in Kotlin for effective data handling.
 • Understand the role of semicolons in Kotlin and their impact on code structure.
 • Explore and implement assignment, addition, and subtraction operators in Kotlin for efficient computation.
 • Learn to use division, multiplication, increment, and decrement operators in Kotlin.
 • Implement and analyze the usage of String templates in a demo application for practical understanding.
 • Gain proficiency in declaring various data types in Kotlin for flexible data handling.
 • Grasp the concept of nullable types in Kotlin and their importance in error handling.
 • Explore and implement solutions to the Kotlin null problem for robust application development.
 • Master the art of type casting in Kotlin for effective data type conversions.
 • Understand the importance and usage of comments in Kotlin for code documentation.
 • Learn to implement equality operators in Kotlin for logical comparisons.
 • Explore the functionality of logical AND and logical OR operators in Kotlin.
 • Master the concept of variables in Kotlin for efficient data storage and retrieval.
 • Gain proficiency in advanced usage of variables in Kotlin for complex data handling.
 • Learn to implement if and else conditions for decision making in Kotlin.
 • Master the concept of nested if statements for complex decision making in Kotlin.
 • Explore the usage of when conditions for effective decision branching in Kotlin.
 • Gain proficiency in implementing while and do-while loops in Kotlin for repetitive tasks.
 • Learn to use for loops in Kotlin for efficient iteration over data structures.
 • Gain a comprehensive understanding of Kotlin functions and their role in modular programming.
 • Master the usage of the return keyword in Kotlin functions for effective data flow control.
 • Explore and implement advanced function arguments in Kotlin for flexible function usage.
 • Understand the process of declaring functions in Kotlin for efficient code organization.
 • Implement and analyze the usage of parameters in Kotlin functions for dynamic data processing.
 • Gain an in-depth understanding of object-oriented programming (OOP) concepts in Kotlin.
 • Master the usage of class functions for encapsulating behavior in Kotlin.
 • Understand the role of class variables in object-oriented programming for data encapsulation.
 • Explore and implement the concept of encapsulation for secure data handling in Kotlin.
 • Gain proficiency in using visibility modifiers such as public and private for controlled data access in Kotlin.
 • Understand the importance and usage of the final modifier in Kotlin for data immutability.
 • Master the concept of primary and secondary constructors in Kotlin for flexible object creation.
 • Implement a game using object-oriented programming principles in Kotlin.
 • Learn to enable and utilize ViewBinding for efficient view management in Android apps.
 • Implement practical examples utilizing ViewBinding for effective UI management.
 • Create a complete project for a note-taking application in Android.
 • Design a user interface for the note-taking application.
 • Further enhance the user interface for the note-taking application.
 • Create a project and integrate RecyclerView for efficient data display in Android.
 • Design and customize the user interface for the RecyclerView implementation.
 • Code the ViewHolder for efficient data item management in the RecyclerView.
 • Learn to create custom widgets from Kotlin files for enhanced user interface functionality.
 • Explore and experiment with various Android UI widgets for interactive app design.
 • Understand the concept of foreground processes in Android app development.
 • Explore low priority processes and their impact on Android app performance.
 • Analyze the functionality of the onCreate method in Android activity lifecycles.
 • Gain proficiency in overriding lifecycle methods for efficient event handling.
 • Illustrate and understand various activity lifecycle events for effective app management.
 • Learn to save and restore the instance state of Android activities for seamless user experience.
 • Master the manual process of saving and restoring instance state for advanced app management.
 • Test and evaluate the application lifecycle events for robust app performance.
 • Edit basic activities using the Android Studio layout editor for efficient UI design.
 • Gain proficiency in using the Android Studio layout editor tool for enhanced app layout design.
 • Explore advanced functionalities of the layout editor for complex UI design.
 • Gain a comprehensive understanding of Constraint Layout and its key concepts for advanced UI design.
 • Explore and implement the usage of chains and guidelines in Constraint Layout for flexible UI structuring.
 • Master the usage of ConstraintLayout widget for efficient UI management.
 • Gain an in-depth understanding of event handling mechanisms in Android apps.
 • Implement and analyze the onClick event from XML for interactive app functionality.
 • Explore different types of event listeners for diverse user interactions in Android apps.
 • Implement onClickListener on a button for responsive user interactions.
 • Learn to set onLongClickListener for handling long press events in Android.
 • Experiment with motion events for advanced user interactions in Android apps.
 • Learn effective techniques for fixing errors in Kotlin code for robust app development.
 • Develop and analyze a bug in the application for practical debugging experience.
 • Gain proficiency in identifying and fixing bugs in Android applications.
 • Master the art of stepping in and stepping out for advanced code debugging in Kotlin.”

source: Udemy.com

Khóa học Kotlin miễn phí
Khóa học Kotlin miễn phí

Link đăng ký miễn phí truy cập vĩnh viễn chỉ dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free only for 120 enrolls today), ngày 12.5.2024:  https://www.udemy.com/course/kotlin-android-training-android-app-development/?couponCode=2024_MAY_19USD

Đánh giá bài viết
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link