Vài tháng trước, mình dạo quanh các Shop bán hàng trên Facebook, Instagram và đều thấy một điểm chung đó ...