Mục đích của VPN là để bảo vệ dữ liệu của bạn khi truy cập qua Internet không bị rò ...