Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn những thông tin quan trọng của nền tảng học ...