Như ở bài viết trước mình có nói, mình cơ bản không thích những sản phẩm số (digital product) đang ...