Có lẽ nhiều người trong chúng ta từng gặp phải tình trạng căng thẳng vì sự tự ti quá lớn ...