Có bạn nào như mình không, muốn học thêm về lập trình nhưng học phí đắt đỏ quá, rồi cũng ...