“Trông mày thật chẳng giống ai, thời đại công nghệ rồi mà lúc nào cũng kè kè cuốn sách bên ...