Hiện nay có rất nhiều dịch vụ video giải trí trực tuyến. Trong đó, Hulu và Netflix là hai dịch ...