edX được sáng lập năm 2012 bởi MIT và Harvard với mục đích mang các khóa học tập trực tuyến ...