Mình vẫn còn nhớ những ngày đầu làm việc cho một công ty tài chính, giữa cái tiết trời oi ...