HP thông báo rằng một số máy trạm dòng Z sắp tới sẽ được cài đặt sẵn WSL2

Mặc dù HP đã cung cấp Linux được tải sẵn trên một số sản phẩm máy trạm, nỗ lực mới nhất của hãng là cung cấp các máy trạm Z đã được cài sẵn WSL2.

WSL2 – Windows Subsystem for Linux phiên bản 2 (WSL 2): hệ thống máy ảo cho phép chạy Linux trên Windows 10

HP hy vọng rằng việc cài đặt sẵn WSL2 sẽ làm cho các máy trạm Z  trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển máy học.

Mặc dù việc cài đặt WSL2 ngay từ đầu không phải là một thách thức gì cả … Hầu hết các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư phần mềm sẽ làm việc trên ML / AI nên có nhiều khả năng mọi người sẽ cần sử dụng WSL2 để có thể dễ dàng cài đặt các bản phân phối Linux phù hợp.

HP-WSL2 - Windows Subsystem for Linux
Thế hệ máy trạm dòng Z sắp tới sẽ được cài đặt sẵn WSL2

Trong mọi trường hợp, việc WSL2 được đưa vào như một cài đặt mặc định sẽ là một thông tin hữu ích cho người dùng trong lĩnh vực này so với phần lớn phần mềm tải sẵn từ OEM trên PC chạy Windows.

Microsoft đã hợp tác với HP để cung cấp môi trường được cài đặt sẵn WSL2, bao gồm hỗ trợ tăng tốc GPU NVIDIA trong WSL2 trên thế hệ máy trạm Z mới với các tính năng giảm tải hoặc chạy các ứng dụng đồ họa.

Đặt Câu hỏi hoặc để lại Bình luận - Yêu cầu của bạn

Share via
Copy link