Google Voice có thêm nhiều tính năng mới từ 22/12

Google Voice bổ sung các tùy chọn thiết lập cuộc gọi quan trọng cho tất cả người dùng

Google Voice, mặc dù có nhiều tiện ích và mức độ phổ biến lớn, nhưng thường bị bỏ qua khi nói đến các bản cập nhật sản phẩm. Điều đó làm cho người dùng ít nhận nhận được các thông báo về sản phẩm, chẳng hạn như thông báo mà Google đã bỏ qua trong tuần này. Khoảng thời gian này, công ty đang mở rộng Google Voice bằng cách cung cấp một số tính năng tùy chỉnh cuộc gọi quan trọng cho phép người dùng tinh chỉnh dịch vụ để phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Google đã công bố các bổ sung quy tắc tùy chỉnh mới vào ngày 21 tháng 12, lưu ý rằng mặc dù các tùy chọn bổ sung mặc định sẽ bị tắt, nhưng người dùng cuối có thể bật và thiết lập các tính năng này trong menu cài đặt Google Voice.

Các tính năng mới đã có sẵn cho tất cả người dùng.

Google Voice hiện hỗ trợ chuyển tiếp các cuộc gọi nhận được từ các địa chỉ liên hệ cụ thể đến số điện thoại được liên kết của tài khoản; nói cách khác, các cuộc gọi từ các liên hệ này cũng có thể được đặt thành tự động chuyển tiếp đến thư thoại.

Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc đảm bảo bạn luôn luôn nhận được các cuộc gọi, chẳng hạn như các liên hệ công việc quan trọng, trong khi nhanh chóng bỏ qua các cuộc gọi quảng cáo dịch vụ mới.

Người dùng cũng có thể đặt Google Voice để tự động sàng lọc các cuộc gọi nhận được từ một số địa chỉ liên hệ nhất định và trong trường hợp khi cuộc gọi chuyển đến thư thoại, người dùng có tùy chọn thiết lập nhiều lời chào thư thoại cho những người gọi khác nhau. Ví dụ, người ta có thể cá nhân hóa việc đặt lời chào thư thoại khác cho các liên hệ công việc và cá nhân hóa lời chào được sử dụng với người gọi cá nhân.

Ngoài ra, người dùng có nhiều liên hệ có thể đặt các quy tắc tùy chỉnh để áp dụng cho toàn bộ nhóm người gọi thay vì từng liên hệ riêng lẻ. Mặc dù những thay đổi này sẽ không có tác dụng nhiều đối với những người dùng mà việc sử dụng Google Voice bị giới hạn trong hồ sơ hẹn hò trực tuyến, lọc thư rác, v.v.., chúng được cho là rất quan trọng đối với những người dùng thành thạo, những người tận dụng dịch vụ VoIP miễn phí của Google để quản lý công việc hiệu quả hơn.

Hiện tại bạn có thể sử dụng Google Voice trên máy tính để bàn, Android, iOS và iPad.

Đặt Câu hỏi hoặc để lại Bình luận - Yêu cầu của bạn

Share via
Copy link