ChiasePremium

Treehouse

Treehouse nền tảng học lập trình trực tuyến chuyên nghiệp
Danh sách

Treehouse

  • Treehouse (https://teamtreehouse.com/) là nền tảng học lập trình, định hướng phát triển nghề nghiệp trong ngành IT chuyên nghiệp.
  • Treehouse có nhiều gói đăng ký, mức phí từ 99k/tháng – 159k/tháng, tùy từng gói đăng ký, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn sử dụng.

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to Treehouse to contribute to improving service quality )

Share via
Copy link