ChiasePremium

TradingView

TradingView-công cụ không thể thiếu của nhà đầu tư.
Danh sách

TradingView

  • TradingView: Công cụ theo dõi, phân tích, đánh giá thị trường dành cho các nhà đầu tư cổ phiếu, chứng khóan, tiền mã hóa…Hỗ trợ tiếng Việt đây đủ.
  • TradingView Premium gói tài khoản share, đăng ký theo email của ChiasePremium, sử dụng liên tục trong suốt thời gian bạn đăng ký sử dụng, phù hợp với các bạn có nhu cầu sử dụng lâu dài, số thiết bị sử dụng: 01 thiết bị, có phí 139k/tháng – 199k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn đăng nhập sử dụng ( < dưới 4 thiết bị).
  • Trading Pro | Pro+ | Premium: tài khoản dùng thử 30 ngày, Giá: Miễn phí khi đăng ký kèm dịch vụ  tài khoản khác của ChiasePremium, vui lòng liên hệ trước nếu bạn muốn sử dụng gói này. Nhược điểm gói đăng ký này: sau 30 ngày nếu bạn không trả phí cho nhà cung cấp thì sẽ trở thành tài khoản free, hoặc đổi tài khoản mới nếu bạn muốn tiếp tục dùng với mức phí rẻ. 
  • Tính năng của các gói đăng ký: Xem chi tiết tại https://www.tradingview.com/gopro/
  • Tradingview là gì? Đánh giá và chia sẻ tài khoản Tradingview Pro/Premium: https://chiasepremium.com/tradingview-la-gi-tai-khoan-tradingview-pro/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to TradingView to contribute to improving service quality )

Share via
Copy link