ChiasePremium

Todoist

Công cụ lập thời gian biểu và sắp xếp công việc.
Danh sách

Todoist

  • Tài khoản Todoist đăng ký theo tên và email của bạn, mức phí tham khảo: 40k/tháng-60k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký.
  • Review và Hướng dẫn sử dụng Todoist: https://chiasepremium.com/todoist/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to Todoist to contribute to improving service quality )

Share via
Copy link