Quizlet

Ứng dụng flashcard hỗ trợ học tập hàng đầu hiện nay.

Crello

Công cụ thiết kế trực tuyến tương tự Canva.com

Storyblocks

Kho tài nguyên thiết kế hàng đầu gồm hình ảnh, video, audio...

VideoScribe

Phần mềm làm video vẽ tay hàng đầu hiện nay.

Motion Array

Tài nguyên thiết kế đồ họa cho người làm phim chuyên nghiệp.

Doodly

phần mềm làm video doodle chuyên nghiệp | Windows | macOS

Filmora

Phần mềm thiết kế Video chuyên nghiệp và dễ sử dụng.

Canva

Công cụ thiết kế đồ họa trực tuyến hàng đầu hiện nay.

Slidebean AI

Slidebean sử thông minh nhân tạo (AI) để thiết kế slide thuyết trình

Udemy Pro

Nền tảng cung cấp hàng trăm nghìn khóa học trực tuyến lớn và tốt nhất hiện nay.

MasterClass

Nền tảng học tập trực tuyến được giảng dạy bởi những chuyên gia hàng đầu.

12min-Book Summaries

Ứng dụng đọc sách tóm tắt tương tự Blinkist

Share via