LingoDeer-deal
ChiasePremium

LingoDeer

Ứng dụng học ngoại ngữ Nhật, Hàn, Trung...
Danh sách

LingoDeer

  • LingoDeer là một trong số các ứng dụng học ngoại ngữ tốt nhất hiện nay, đặc biệt khi học ngôn ngữ Nhật, Hàn, Trung…
  • Trải nghiệm học ngoại ngữ trên ứng dụng LingoDeer premium: https://chiasepremium.com/ung-dung-lingodeer-premium-plus/
  • Review app học tiếng Nhật hay LingoDeer premium & LingoDeer plus: https://chiasepremium.com/app-hoc-tieng-nhat-hay/
  • Gói LingoDeer premium dùng đồng thời với LingoDeer Plus (bổ sung nội dung cho LingoDeer premium), đăng ký theo email của ChiasePremium, truy cập tất cả các ngôn ngữ có sẵn vào bất kỳ lúc nào, có phí 39k/tháng – 119k/tháng tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn sử dụng.
  • Bảo hành: https://chiasepremium.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-premium/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to LingoDeer to contribute to improving service quality )