ChiasePremium

Headspace

Meditation, mindfulness for any mind, any mood, any goal.
Danh sách

Headspace

  • Headspace gói tài khoản share, gói tài khoản này không đăng ký theo email của bạn, có phí 69k/tháng – 119k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn đăng nhập sử dụng.
  • Review tài khoản Gaia: https://chiasepremium.com/gaia-huong-dan-tap-yoga-cho-nguoi-moi-bat-dau/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to Headspace to contribute to improving service quality )

Share via
Copy link