ChiasePremium

Frontend Masters

Master Modern JavaScript - Full Stack
Danh sách

Frontend Masters

  • Frontend Masters: gói tài khoản riêng, đăng ký theo email của bạn, có phí từ 99k/tháng – 399k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký và thời gian đăng ký sử dụng.
  • Frontend Masters gói tài khoản share, đăng ký theo email của ChiasePremium, có phí 99k/tháng – 199k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn đăng nhập sử dụng.
  • Review tài khoản FrontendMasters.com: không chỉ học Front-End mà còn Fullstack: https://chiasepremium.com/tai-khoan-frontend-masters/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to Frontend Masters to contribute to improving service quality )

Share via
Copy link