ELSA-PRO-deals
ChiasePremium

ELSA

Ứng dụng học phát âm tiếng Anh
Danh sách

ELSA

  • ELSA: ứng dụng học phát âm tiếng Anh.
  • ChiasePremium không hỗ trợ gói share trả phí tài khoản này, tuy nhiên, nếu bạn đăng ký gói tài khoản dịch vụ khác của ChiasePremium bạn sẽ được mời tham gia team ChiasePremium để sử dụng tài khoản ELSA Pro miễn phí cho mục đích cá nhân bạn.
  • Đánh giá chi tiết ELSA Pro, hướng dẫn sử dụng, giải đáp các câu hỏi nên dùng tài khoản riêng hay tài khoản dùng chung….. mời bạn xem ở: https://chiasepremium.com/tai-khoan-elsa-speak-pro/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to ELSA to contribute to improving service quality )