ChiasePremium

DataCamp

Nền tảng đào tạo chuyên sâu về Data, R & Python
Danh sách

DataCamp

  • Gói DataCamp premium share, đăng ký theo email của ChiasePremium, truy cập tất cả các khóa học có sẵn, có phí từ 99k/tháng – 159k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn sử dụng.
  • Gói DataCamp Standard tài khoản riêng đăng ký theo email của bạn, có phí 99k/tháng.
  • So sánh DataCamp Standard với DataCamp Premium: https://www.datacamp.com/pricing
  • Đánh giá nhanh tài khoản DataCamp – Học lập trình R không khó: https://chiasepremium.com/tai-khoan-datacamp/
  • Chính sách Hỗ trợ & Bảo hành: https://chiasepremium.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-premium/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to DataCamp to contribute to improving service quality )

Share via
Copy link