ChiasePremium

Busuu

Ứng dụng học ngoại ngữ đa năng và chuyên nghiệp.
Danh sách

Busuu

  • Busuu là ứng dụng học nhiều ngoại ngữ cùng lúc với các bài học được thiết kế chuyên nghiệp, để giúp người dùng nhanh chóng thành thạo nhiều ngôn ngữ.
  • Gói tài khoảnn Busuu share (đăng ký theo email của ChiasePremium) có phí từ 59k/tháng – 109k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn sử dụng.
  • Đánh giá và chia sẻ tài khoản Busuu Premium/Plus: https://chiasepremium.com/tai-khoan-busuu-premium-plus/
  • Bảo hành: https://chiasepremium.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-premium/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to Busuu to contribute to improving service quality )

 

Share via
Copy link