ChiasePremium

Brain.fm

Thư viện âm nhạc hỗ trợ bạn tập trung làm việc hiệu quả hơn.
Danh sách

Brain.fm

  • Brain.fm gói tài khoản share, đăng ký theo email của ChiasePremium, có phí 39k/tháng – 69k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn đăng nhập sử dụng.
  • Brain.fm gói tài khoản riêng lifetime, sử dụng vĩnh viễn, đăng ký theo email của bạn, phí từ 949k. Liên hệ để biết thêm chi tiết.
  • Nâng cao năng suất làm việc với tài khoản Brain.fm: https://chiasepremium.com/tai-khoan-brain-fm/
  • Chính sách Hỗ trợ & Bảo hành: https://chiasepremium.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-premium/

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to Brain.fm to contribute to improving service quality )

Share via
Copy link