audible-deal
ChiasePremium

Audible

Kho sách nói, audio book hàng đầu hiện nay.
Danh sách

Audible

  • Audible Plus: bạn có thể nghe hàng ngàn cuốn sách từ nền tảng sách nói hàng đầu hiện nay.
  • Gói Audible Plus share (đăng ký theo email của ChiasePremium) hiện tại có phí 39k/tháng – 99k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn sử dụng.
  • Lưu ý: bất kỳ gói Audible Plus nào sẽ truy cập miễn phí vào toàn bộ sách nói được Audible phân loại ở khu vực: https://www.audible.com/ep/audible-plus-member-benefit, nếu sách nói bạn cần nghe không nằm trong khu vực này thì bạn cần phải mua thêm bằng credit.
audible
Audible Plus

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to Audible to contribute to improving service quality )