ABA English-deals
ChiasePremium

ABA English

ABA English là ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến chuyên nghiệp.
Danh sách

ABA English

  • ABA English là nền tảng học ngoại ngữ chuyên nghiệp.
  • Đánh giá chi tiết và hướng dẫn sử dụng: https://chiasepremium.com/chia-se-tai-khoan-aba-english/
  • ABA English gói tài khoản share (tài khoản không đăng ký theo email của bạn, có thể dùng chung) có phí từ 49k/tháng-139k/tháng, tùy từng thời điểm bạn đăng ký, thời gian đăng ký sử dụng và số lượng thiết bị bạn sử dụng.

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to ABA English to contribute to improving service quality )