12min
ChiasePremium

12min-Book Summaries

Ứng dụng đọc sách tóm tắt tương tự Blinkist
Danh sách

12min-Book Summaries

 

Hãy đăng ký trả phí để ủng hộ tác giả và nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ.
( If possible, please subscribe to 12min.com to contribute to improving service quality )